Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение от 16 кв.м. предназначено за център за обслужване на чуждестранни кандидат-студенти и студенти във Факултет „Фармация“, ет. 1 при МУ-Плевен