Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение от 9кв.м., намиращо се в Ректорат 1, ет. 1, ст.129 при МУ-Плевен, ул. „Климент Охридски“ №1.