Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на “Свободна площ от 2 кв.м., предназначена за инсталиране на АТМ устройство в сградата на Ректорат 2 при МУ - Плевен