График за провеждане на вътрешни одити в МУ-Плевен за 2018 г.

ГРАФИК ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ

В  КАТЕДРИ / СЕКТОРИ НА МУ – ПЛЕВЕН И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ЗА 2018 ГОДИНА

Дата

Катедра (звено)

Одиторски екип

 

1.

 

15.02.2018

 

Сектор „Патофизиология“

1.  Доц. Макрета Драганова, дм – водещ одитор

2.  Доц. Ростислав Костов, дм – одитор

3.  Преп. Маргарита Иванова – одитор

 

2.

 

28.02.2018

 

Сектор „Обща медицина“

1.  Анна Мошевска – водещ одитор

2.  Д-р Ивелина Химчева – одитор

3.  Ст. преп. Тонка Попова – одитор

 

3.

 

14.03.2018

 

Катедра „Рентгенология“

1.  Доц. Силвия Цветкова, дпс – водещ одитор

2.  Доц. д-р Стела Георгиева, дм – одитор

3.  Георги Атанасов /студент/ – одитор

 

4.

 

28.03.2018

 

Сектор „Социална фармация“

1.  Доц. д-р Галя Ганчева, дм – водещ одитор

2.  Ас. д-р Цветелина Виткова – одитор

3.  Мария Стефанова /студент/ – одитор

 

5.

 

18.04.2018

Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”

1.  Доц. д-р Соня Вълкова, дм – водещ одитор

2.  Ас. Калина Кънчева – одитор

3.  Лора Бетова /студент/ – одитор

 

6.

 

17.05.2018

 

Пропедевтика на вътрешните болести

1.  Доц. д-р Мариела Камбурова, дм – водещ одитор

2.  Д-р Магдалена Балашкова – одитор

3.  Ас. Стела Дюлгерова – одитор

 

7.

 

20.06.2018

 

Сектор „Кардиология“

1.  Доц. д-р Стела Георгиева, дм – водещ одитор

2.  Доц. Ростислав Костов, дм – одитор

3.  Гл. ас. Йоана Симеонова, дм – одитор

 

8.

 

04.07.2018

 

Сектор „Хематология“

1.  Доц. д-р Цветелина Валентинова, дм – водещ одитор

2.  Ас. д-р Цветелина Виткова – одитор

3.  Ст. преп. Тонка Попова – одитор

 

9.

 

27.09.2018

Сектор „Съдебна медицина и деонтология“

1.  Ас. Александър Блажев – водещ одитор

2.  Ас. Калина Кънчева – одитор

3.  Д-р Александър Тодоров – одитор

 

10.

 

17.10.2018

Сектори „Медицинска етика“, „УЗГ“,

„Информационни технологии и биостатистика"

1.  Доц. Милена Атанасова, дб – водещ одитор

2.  Милена Григорова – одитор

3.  Д-р Ивелина Химчева – одитор

 

11.

 

21.11.2018

 

Сектор „Биология“

1.  Ас. Мариана Блажева – водещ одитор

2.  Виржиния Лазарова – одитор

3.  Ас. Стела Дюлгерова – одитор

 

12.

 

05.12.2018

 

Сектор „Физиология“

1.  Гл. ас. Йоана Симеонова, дм – водещ одитор

2.  Д-р Петранка Чумпалова – одитор

3.  Преп. Маргарита Иванова – одитор