Такси за обучение

2024/2025

Курс

Годишна такса за обучение*

Медицина на английски език / български език (шест години)

8500 евро

Подготвителен курс по английски / български език

4000 евро

Медицинска сестра на български език (четири години)

3200 евро

Акушерка на български език (четири години)

3200 евро

Специализации на български език (от три до пет години, в зависимост от специализацията)

6000 евро

Докторантури на български език

4800 евро

Регистрационна такса (невъзвръщаема)

40 евро

Такса за приемни изпити (невъзвръщаема)

200 EUR

* годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър

 Необходими разходи за живот в Плевен

Минимални разходи за живот

500 евро на месец

Храна

250-300 евро на месец

Студентско общежитие

75-95 евро на месец

Апартаменти под наем

300-400 евро на месец

Стая под наем

150-300 евро на месец

Карта за градски транспорт

18 евро на месец