Условия за кандидатстване в МУ – Плевен

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В МУ - ПЛЕВЕН

І. Граждани на страни от Европейския съюз: Приемането на студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство се извършва по условията и реда, определени за българските граждани, съгласно чл.68, ал.6 от Закона за висшето образование на Р България.

ІІ. Граждани на страни извън Европейския съюз: Кандидатите за МУ-Плевен представят, съгласно „Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България”, следните документи:

  1. Попълнен формуляр за кандидатстване
  2. Удостоверение за признаване на средно образование, издадено от РУО към Министерство на Образованието. *

*Всеки кандидат подава необходимите документи лично или чрез нарочно упълномощено лице, за повече информация: тук Regional Department of Education contacts

  1. Копие от диплома за средно образование, в която оценките по балообразуващите предмети за съответната специалност са минимум 62% от възможния максимум за страната;
  2. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
  3. Документ за финансова издръжка;

ВАЖНО: Документите, изброени по-горе, трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

  1. 4 бр. снимки;
  2. Копие на паспорт
  3. Документ за владеене на английски език за кандидатстващите за обучение по специалностите „Медицина“ или „Медицинска сестра“ на английски език – Toefl 550 или IELTS 6 или Cambridge First Certificate (За кандидат-студенти, в чиято родина английският не е официален език.)
  4. МУ–Плевен осигурява езикова и специализирана подготовка на чуждестранните граждани, които не притежават необходимия документ за владеене на езика, на който ще се обучават (английски/български). Студентите  преминават подготвителен курс към Департамент за езиково и специализирано обучение (ДЕСО).

ІІІ. Кандидати с двойно гражданство 

  1. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, могат да кандидатстват:

- Медицина на български език (с българско гражданство) - участват в кандидатстудентската кампания за български граждани. Повече информация ТУК

- Медицина на български/английски език (с друго гражданство) – участват в кандидатстудентската кампания за български/чуждестранни граждани.

Приемането на кандидатстудентски документи започва на 1-ви Юни и приключва на 1-ви Октомври всяка година. Документите на кандидатите трябва да бъдат изпращани по пощата на адреса на университета.

Академичната година за чуждестранни студенти, приети да се обучават по специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра“– АЕО  започва през м. Февруари всяка година.

За повече информация: E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инструкции за регистрация ТУК