Научен съвет по медико - терапевтични специалности при МУ - Плевен

Име,фамилия

Специалност

Научно звание по научна специалност шифър

Позиция в НС

1

проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, д.м.

Детски болести

03.01.50

Председател

2

доц. д-р Явор Йорданав Иванов, д.м

Белодробни болести

03.01.17

Зам. председател

3

доц.д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м.

Клинична лаборатория

03.01.12

Секретар

4

проф. д-р Васил Величков Тодоров, д.м.н

Нефрология

03.01.15

член

5

проф. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м.

Кожни и венерически болести

03.01.21

член

6

доц. д-р Иван Анастасов Лалев, д.м.

Гастроентерология

03.01.14.

член

7

проф. д-р Мария Любомирова Цекова, д.м.

Кардиология

03.01.47.

член

8

проф.д-р Начко Илиев Тоцев, д.м.

Мед.рентгенология и радиология

03.01.28.

член

9

доц.д-р Николай Цветанов Цветков, д.м.

Хематология и преливане на кръв

03.01.39.

член

10

доц.д-р Павлина Димитрова Йорданова, д.м.

Клинична лаборатория

03.01.12

член

11

доц.д-р Пепа Димитрова Ненова, д.м.

Психиатрия

03.01.20.

член

12

проф.д-р Снежанка Томова Тишева, д.м.

Кардиология

03.01.47.

член

13

доц.д-р Фредерик Людмилов Григоров, д.м.

 Кардиология

03.01.47.

член

14

проф.д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м.

Инфекциозни болести

03.01.33.

член

15

доц.д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м.

Детски болести

03.01.50.

член