Преподаватели на Медицински университет - Плевен взеха участие в 16-та Европейска конференция по обществено здраве 2023 г. – 16th European Public Health Conference 2023

 

Представяне заглавие

Европейската конференция по обществено здраве 2023 г.  се проведе от 8 до 11 ноември 2023 г. в Конгресен център Дъблин, Ирландия, под мотото: „Нашата храна, нашето здраве, нашата Земя: Устойчиво бъдеще за човечеството /Our Food, Our Health, Our Earth: A Sustainable Future for Humanity/“.

Във форума взеха участие преподаватели на МУ-Плевен от факултетите „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ - д-р Дима Цанова, дм, доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, д-р Сергей Костадинов, дм, доцент в Катедра „Обща медицина, Съдебна медицина и деонтология“ и гл. асистент Петя Дилова, д.узг, Катедра „Акушерски грижи“.

Участието в тазгодишната конференция по обществено здраве е финансирано от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0003.

Доц. д-р Дима Цанова представи устна презентация на тема: „Регионалните здравни и социални неравенства в България /Regional health and social inequalities in Bulgaria/“. Доц. Сергей Костадинов и гл. асистент Петя Дилова представиха постери на тема: „Ограничения в достъпа до медицинска помощ за неосигурени лица в България /Restrictions on access to medical care for the uninsured in Bulgaria/“ и „Палиативни грижи за деца – проблеми и нагласи на медицински сестри и акушерки /Palliative care for children - problems and attitudes of nurses and midwives/“.

 

 

Dublin 1

Dublin 2

Dublin 3