Обучение, във връзка с изпълнението на дейност 3.5. Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер от Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие Медицина за здраве на МУ-Плевен.

 

Представяне заглавие

 

Ръководството на МУ-Плевен и Управителният комитет на проект BG-RRP-2.004-0003 кани академичната общност на Университета на обучение, във връзка с изпълнението на дейност 3.5. Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер от Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие „Медицина за здраве“ на МУ-Плевен.

Обучението е насочено към дигитални аналитични решения в подкрепа на изследователите, с цел увеличение на броя на качествените медицински публикации, и ще се проведе от  „Sqilline“ - софтуерна и консултантска компания, предоставяща технологични услуги с фокус върху платформи за анализ на данни, алгоритми за машинно обучение и изкуствен интелект в здравеопазването и др.

Проектът е в изпълнение на договор по процедура BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България и е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Очакваме ви на 12 април 2024 г. (петък) от 14:00 ч. в зала „Гален“, ТЕЛЕЦ,  МУ-Плевен.

Програма на обучението - Изтеглете от тук