Дигитални инструменти за осигуряване на рационална лекарствена употреба при уязвими пациенти

-

Водещ изследовател: Доц. Христина Лебанова, д.ф.

Групата е структурирана в стратегическо направление „Оценка на здравните технологии, лекарствена безопасност, фармакоепидемиологични подходи за осигуряване на рационална лекарствена употреба“.

Обхватът на настоящия проект е фокусиран върху клиничните резултати на пациента в зависимост от степента на приложение на технологични способи за предписване,  дигитални медицински досиета, електронни „помощници“, използвани от медицинските специалисти  и др. Наличието на пряка връзка между подобрените здравни резултати и дигитални инструменти като специализирани платформи за пациенти с определени заболявания (disease management platforms), електронното предписване на лекарства и цифровите комуникационни канали за идентифициране и докладване на нежелани лекарствени реакции, особено при специфични  популации пациенти не е достатъчно добре проучено.

Настоящият изследователски проект има за цел приоритетно да създаде прототип на ефективни дигитално-базирани инструменти за оптимизиране на рационалната лекарствена употреба, особено при специфични кохорти пациенти. Ще бъдат идентифицирани и ключови характеристики на ефективните системи за управление на лекарствата, като ще бъдат предоставени и валидни критерии за тяхната оценка и контрол.