23.09.2020 г.
Д-р Христо Симеонов Гигов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Ортопедия и травматология":

 • Заключително заседание на научното жури – 07.10.2020 г. от 10:00 в Конферентната зала на Клиника по Ортопедия и травматология при УМБАЛ - Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р А. Аспарухов, дмн – председател на НЖ
  2. Проф. д-р Д. Стойков, дмн
  3. Проф. д-р В. Ставрев, дмн
  4. Проф. д-р Л. Стоков, дм
  5. Доц. д-р Г. Ставрева, дм