Обява за набиране на кандидатури за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм +“ 2024/2025 г. :

Кой може да кандидатства?

 

 • Студенти, завършили 2-ри курс от своето обучение
 • Студенти със среден успех от следването до момента не по-малък от „Много добър“ 4,50 и положени всички изпити;
 • Кандидатите трябва да владеят съответния чужд език на необходимото ниво за провеждане на обучението;
 • Студенти завършили семестриално до една година след приключване на обучението си.
 • Докторанти, със срок на докторантурата, изтичащ след приключване на мобилността и с утвърден от Факултетния съвет план на докторантурата, минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“.

                               Необходими документи при кандидатстване

 1. Формуляр (по образец) за участие в студентска мобилност;
 2. Уверение от Студентската канцелария на съответния факултет за среден успех от началото на следването до момента;
 1. Сертификат, доказващ ниво на езикова подготовка.
 1. Мотивационно писмо за участие.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЕЛЕКТРОННО НА ИМЕЙЛ:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

до 15.04.2024г. вкл.

                  Какво предлага програмата?

 • Финансова подкрепа, която ще получат класираните и преминали през селекция студенти по програма „Еразъм +“:

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

 

ПРИЕМАЩА СТРАНА

СУМА НА МЕСЕЦ В EUR

Дания, Финландия,  Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия

                 750

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър,  Холандия, Португалия, Малта

                 750

Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция

                 690

 • Продължителност на обучението: 1 семестър или цяла академична година;
 • Обучението може да бъде проведено в университет, с който МУ-Плевен има сключен договор за обмен на студенти:

    

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/international-activity/sector-erasmus/2503-2014-04-15-14-18-40