Международна и проектна дейност

Направление Международна и проектна дейност е самостоятелно звено в структурата на МУ-Плевен.

Организира и координира на университетско ниво дейностите за осъществяване на европейски и международни проекти, програми и сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, социалното развитие и др.