Периодични издания 2023

 

АБОНАМЕНТ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 2023

 

 

 

ВАЛУТНИ  СПИСАНИЯ

 

 1. American Journal of Epidemiology – ISSN 0002-9262
 2. American Journal of Obstetrics and Gynecology– ISSN 0002-9378
 3. American Journal of Ophthalmology – 0002-9394
 4. American Journal Respiratory & Critical Care Medicine – ISSN 1073-449Х
 5. American Journal of Surgical Pathology – ISSN 0147-5185                                
 6. British Journal of Occupational Therapy – ISSN 0308-0226
 7. British Journal of Cancer – ISSN 007-0920
 8. Blood – ISSN 0006-4971
 9. Clinical Genetics (Copenhagen) – ISSN 0009-9163
 10. Clinical Microbiology and Infection ISSN 1198-743X                     
 11. Clinical Neurology & Neurosurgery – ISSN 0303-8467
 12. Endocrinology & Metabolism Clinics of North America - ISSN 0889-8529
 13. Journal of the American Academy of Dermatology – ISSN 0190-9622
 14. Otolaryngology & Head & Neck Surgery - ISSN 0194-5998            
 15. Surgical Clinics of North America – ISSN 0039-6109

          

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ

 

 

 1. Акупунктура (София) – ISSN 1311-2759
 2. Акушерство и гинекология (София) – ISSN 0324-0959
 3. Анестезиология и интензивно лечение (София) – ISSN 1310-4284
 4. Български медицински журнал (София) – ISSN 1313-1516
 5. Български офталмологичен преглед (София) – ISSN 1311-0624
 6. Българско списание по психология (София) – ISSN 0861-7813
 7. Детски и инфекциозни болести (София) – ISSN 1313-762X
 8. Ендокринни заболявания (София) – ISSN 0324-1475
 9. Ендокринология (София) – ISSN 1310-8131
 10. Ендоурология и миниинвазивна хирургия – (София) ISSN 1314-846Х
 11. Здравна политика и мениджмънт (София) – ISSN 1311-9982
 12. Здравни грижи (София) – ISSN 1312-2592
 13. МД – медицински дайджест (София) – ISSN 1312-4471
 14. Медицина и спорт (София) – ISSN 1312-5664
 15. Медицински мениджмънт и здравна политика (София) – ISSN 1312-0336
 16. Медицински преглед (София) – ISSN 1312-2193
 17. Наука Ендокринология (София) – ISSN 1313-0897
 18. Наука Инфектология Паразитолагия (София) – ISSN 1314-2429
 19. Наука Кардиология (София) – ISSN 1311-459Х
 20. Наука Пулмология (София) – ISSN 1312-8302
 21. Наука Фармакология (София) - ISSN 1314-2674
 22. Невросонология и мозъчна хемодинамика (София) – ISSN 1312-6431
 23. Обща медицина (София) – ISSN 1311-1817
 24. Оториноларингология (Варна) – ISSN 1312-6997
 25. Педиатрия (София) – ISSN 0479-7876
 26. Психологични изследвания (София) – ISSN 1311-4700
 27. Психология – теория и практика (Варна) - ISSN 1314-006Х
 28. Ревматология (София) – ISSN 1310-0505
 29. Рентгенология и радиология (София) – ISSN 0486-400Х
 30. Сестринско дело (София) - ISSN 1310-7496
 31. Социологически проблеми (София) – ISSN 0324-1572
 32. Съвременни медицински проблеми (София) – ISSN 2367-4776
 33. Сърдечно-съдови заболявания (София) – ISSN 0204-6865
 34. Урология. Ендоурология (София) – ISSN 2535-0560
 35. Чуждоезиково обучение (София) – ISSN 0205-1834
 36. GP news (София) - ISSN 1311-4727
 37. InSpiro (София) – ISSN 1313-4329
 38. MedInfo(София) – ISSN 1314-0345
 39. / Диабет и метаболизъм (София) – ISSN 1312-1774
 40. / Неврология и психиатрия (София) – ISSN 1312-5877

 

 

 

АБОНАМЕНТ НА ВЕСТНИЦИ

 

 1. Български лекар (София) – ISSN 1310-2214
 2. Форум Медикус (София) – ISSN 0861-2412

                             СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ КАТО ДАР

 

 1. Българска кардиология (София) – ISSN 1310-7488
 2. Двигателни нарушения (София) – ISSN 1312-4676
 3. Medical Magazine (София) – ISSN 1314-9709
 4. Bulgarian Medicine (Sofia) – ISSN1314-3387
 5. Problems of Infectious and Parasitic Diseaases (Sofia) ISSN 0204-9155

 

 

 

СПИСАНИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ПО КНИГООБМЕН

 

 1. Варненски медицински форум (Варна) – ISSN 1314-8338
 2. Здраве & Наука (София) – ISSN 1314-3360
 3. Acta Medica Bulgarica (София) – ISSN 0324-1750
 4. Folia Medica (Plovdiv) – ISSN 0204-8013
 5. Scripta Scientifica Medica (Varna) – ISSN 0582-3250
 6. Scripta Scientifica Medicinae  Dentalis (Varna) – ISSN 2367-7236
 7. Scripta Scientifica Pharmaceutica – (Varna) – ISSN 2367-6000
 8. Scripta Scientifica Salutis Publicae – (Varna) – ISSN 2367-7325
 9. Scripta Scientifica Vox Studentium - (Varna) – ISSN 2535-0471

СПИСАНИЯ И ВЕСТИЦИ ПОСТЪПВАЩИ ПО ДЕПОЗИТ

 1. Journal of Biomedical & Clinical Research (Pleven) – ISSN 1313-6917
 2. Academica Medica - старо заглавие Плевенска медицина (Плевен) – ISSN 1314-958Х

 

ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИ

 

 1. EBSCO Medline Complete
 2. Онлайн бази данни, абонирани от Министерство на образованието, младежта и науката