Он-лайн бази данни

  1. EBSCOhost
  2. ISI WEB of Knowledge
  3. Science Direct
  4. Scopus
  5. OVID
  6. SpringerLink

Дарения:

С благодарност към Господин Пейчински за ежегодните дарения на списание Journal of IMAB от 2014г. до сега и на медицинска литература, издавана от неговото издателство