Европейска седмица на общественото здраве в МУ-Плевен в периода13-17 май 2024 г. под мотото „Здравето е политически избор!“

Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) има за цел да повиши осведомеността относно общественото здраве и да насърчи сътрудничеството в сферата на общественото здраве в Европа. EUPHW е ежегодна инициатива, организирана и координирана от Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA). Поредното шесто издание на EUPHW ще се проведе в период 13 - 17 май 2024 г.

EUPHA

Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) 2024 се фокусира върху основната тема за здравето като политически избор, като се подчертава взаимодействието между политиката и здравеопазването с цел създаване на устойчива промяна за по-добро здраве в бъдеще.

Всеки от дните на EUPHW, от понеделник до петък - 13-17 май 2024 г., е посветен на отделна тема, която е в синхрон с общата тема.

Теми на Европейската седмица на общественото здраве през 2024 г.:

Понеделник, 13 май: Здравето е политически избор: начало на дискусията

Вторник, 14 май: Психично здраве: Хората в центъра

Сряда, 15 май: Здравето на планетата: Здравеопазване на планетата

Четвъртък, 16 май: Здраве през целия живот

Петък, 17 май: Следващото поколение: Обществено здраве днес и утре

За първи път по време на EUPHW 2024 всички дневни теми са свързани и с основната тема на Европейската конференция по обществено здраве 2024 г., която ще се проведе в Лисабон (13-15 ноември 2024 г.): „Плаване по вълните на европейското обществено здраве: изследване на морето от иновации“. Всеки ден на EUPHW 2024 ще бъде посветен на иновациите и ще разглежда настоящите и бъдещите иновативни подходи в общественото здраве.

Всеки ден от EUPHW 2024 започва с ежедневен встъпителен уебинар, организиран от различни партньорски организации.До настоящия момент на сайта на EUPHW 2024 са регистрирани 51 събития, които ще се проведат в България. В Медицински университет - Плевен ще бъдат организирани 6 събития.

За повече информация:  https://eupha.org/EUPHW.