Удължава се крайния срок за регистрация и изпращане на резюмета за Юбилейната научна конференция с международно участие

Удължава се крайния срок за регистрация и изпращане на резюмета за Юбилейната научна конференция с международно участие „50 години медицинско образование и наука в Плевен“ до 30 юни 2024 г.