Двадесет и първа национална научна сесия за студенти и преподаватели „С визия към бъдещето“, посветена на 75-годишнината от създаването на Медицински колеж, 27 и 28 октомври 2023 г.