Често задавани въпроси

 

 Уважаеми кандидат-студенти, тук можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Плевен.

Ако имате други въпроси, можете да се свържете с нас на и-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефони 064/884 130.

  1. Какви възможности за допълнителна подготовка предлага Медицински   университет – Плевен?

Медицински университет-Плевен предлага:

- сборници и помагала за подготовка на кандидат-студентите за всички специалности. За повече информация следвайте линка по-долу:

https://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/admission/bulgarian-students/3386-2016-01-05-13-46-14

- онлайн кандидатстудентски курс по биология за бакалавърските специалности в Системата за дистанционно обучение. За повече информация следвайте линка по-долу:

 https://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/admission/bulgarian-students/3386-2016-01-05-13-46-14

- онлайн кандидатстудентски курсове по биология и химия за специалностите "Медицина" и "Фармация". За повече информация следвайте линка по-долу:

https://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/admission/bulgarian-students/6779-med-kurs-2024

2.По какви програми за конкурсните изпити се извършва приемът в МУ-Плевен за учебната 2022/2023 г.?

Актуалните програми и формат на конкурсните изпити за прием в МУ-Плевен след завършено средно образование, можете да проверите следвайки линка по-долу:

https://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/admission/bulgarian-students/3367-2015-12-09-12-12-00

3.Има ли ограничение за броя кандидатстудентски изпити, на които мога да се явя?

Можете да се явите на всички обявени изпитни дати, като при балообразуването ще бъде използвана най-високата оценка.

4.Какви са начините за подаване на документи за кандидатстване?

Документи се подават САМО онлайн, от сайта на МУ-Плевен  www.mu-pleven.bg

МУ-Плевен не работи с представители или бюра за прием на кандидатстуденстки документи. Не се приемат документи на място и изпратени по пощата.

5.Как да заявя участие в кандидатстудентски изпит?

В посочените периоди за подаване на документи за явяване на изпит кандидатът следва да подаде онлайн заявление от профила си в информационната система, като маркира изпита/и, на който желае да се яви, и прикачите документ за платена такса или документ за основание за освобождаване от такса. Можете да заплатите и онлайн с банкова карта.

6.Какво трябва да направя, за да участвам в класиране?

За да участват в класиране ВСИЧКИ кандидати, които имат положителна оценка от поне едно от явяванията на кандидатстудентските изпитите, следва да подадат онлайн заявление за участие в класиране в обявения за целта период. Успешното полагане на кандидатстудентски изпити не означава автоматично участие в класиране.

Необходимо е да подредите специалностите в желания от Вас ред. Трябва да прикачите сканирано/снимано копие на дипломата (лице и гръб).Ако предстои да се явите на изпит/и или заявявате участие в класиране с ДЗИ, е необходимо да прикачите документ за платена такса или документ за основание за освобождаване от такса. Можете да заплатите и онлайн с банкова карта.

7.Какво е важно да знам, когато подреждам желаните специалности в заявлението за кандидатстване?

Водещ критерий при класирането на кандидат-студентите е редът на посочената специалност и след това балът.

8.Как мога да заплатя кандидатстудентските такси?

Можете да платите по банков път или с банкова карта онлайн в профила си в информационната система.

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

IBAN BG98UBBS88883118307200

9.Възможно ли е кандидатстване с оценка от ДЗИ и ако да, за кои специалности?

Да, възможно е. Това се отнася за следните специалности: Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Опазване и контрол на общественото здраве, Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Медицинска козметика, Социални дейности в здравеопазването, Помощник-фармацевт и Социални дейности (платена форма).

При балообразуването тази оценка може да се използва вместо кандидатстудентски изпит. В случай че вторият ДЗИ е по биология, оценката се умножава с коефициент 1. Ако е по друг предмет – с коефициент 0,7.

Зрелостни изпити, положени преди 2008г., не са държавни зрелостни изпити и оценката от тях не може да замести тази от изпита.

10.Какво е нужно да направя, ако ще кандидатствам само с оценка от ДЗИ?

В сроковете за подаване на документи за участие в класиране трябва да попълните онлайн заявление за кандидатстване. Необходимо е да приложите:

- бележка за платена такса за участие в класиране с втори ДЗИ или да прикачите документ за основание за освобождаване от такса. Можете да заплатите и онлайн с банкова карта.

- копие на дипломата (лице и гръб)

11.Вече имам придобита степен на висше образование, държавна поръчка. Мога ли да се обучавам отново по държавна поръчка?

Съгласно Закона за Висшето образование чл. 91 ал. 7 т. 2, средства за издръжка на обучение не се предоставят за студенти и докторанти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.

12.Мога ли да участвам в класирането с оценка от изпит, положен в друго висше училище?

При наличие на свободни места след III-то класиране за бакалавърските специалности могат да участват кандидати с оценка по биология от друго висше училище.

13.Какво мога да направя, ако съм пропуснал срока за подаване на документи за участие в класиране?

При наличие на свободни места след III-то класиране за бакалавърските специалности могат да кандидатстват:

- кандидати с оценка от друго ВУ по биология или с оценка от втори ДЗИ

- кандидати, успешно положили изпит по биология за магистърските специалности в МУ-Плевен

14.Признават ли се оценките от национални и международни олимпиади, както и резултатите от други състезания?

Оценката на кандидат-студентите – лауреати на национални и международни олимпиади по балообразуваща дисциплина, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, може да бъде призната като оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет. За оценка от конкурсен изпит по дисциплината, съответстваща на предмета на олимпиадата, се признава оценка Отличен 6.00.

Оценка Отличен (от 5,50 до 5,99) от национални и международни състезания и олимпиади по балообразуваща дисциплина, на кандидат-студенти, завършващи средно образование в годината, в която се провежда състезанието или олимпиадата, се признава за оценка от конкурсен изпит по съответната дисциплината.

15.Коя от оценките в дипломата за средно образование участва в балообразуването, когато по балообразуващ предмет има и положен държавен зрелостен изпит?

Когато в дипломата за средно образование по балообразуващ предмет има оценка от ДЗИ и от курса на обучение, в балообразуването участва оценката от ДЗИ. Балообразуващи са оценките от задължителната подготовка.

В балообразуването за бакалавърските специалности оценката от втори ДЗИ може да замести оценката от изпит по биология. В случай че вторият ДЗИ е по биология, оценката се умножава с коефициент 1. Ако е по друг предмет – с коефициент 0,7.

16.Мога ли да кандидатствам в МУ-Плевен, ако съм завършил/а средното си образование в чужбина и дипломата ми е издадена там?

Съгласно Правилника за прием българите, завършили средно образование в чужбина, и гражданите на ЕС и ЕИП (Европейско икономическо пространство), които кандидатстват по условията за българските граждани, представят диплома, призната от Експертна комисия към Регионалното управление на образованието (РУО), съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Ако в дипломата за средно образование на кандидати, завършили средно образование в чужбина, липсва оценка по учебния предмет български език и литература, вместо нея за балообразуваща се взема оценката по официалния език на държавата, в която е издадена дипломата. Тези кандидати следва да представят и удостоверение за ниво на владеене на български език, не по-ниско от B2.

17.Как мога да разбера в коя зала ще се проведе изпитът?

В деня преди изпита всеки кандидат може да провери това в профила си в Информационната система на Университета. Списък ще бъде изнесен и на входа на Университета. 

18.Как мога да проверя дали съм класиран/а за желаните специалности?

Кандидатите сами проверяват класирането в профила си в Информационната система на Университета или от списъците, изнесени на централния вход на Ректората.

19.Какво да направя ако съм приет в желаната специалност , но не съм успял да се запиша за студент в определените за това срокове?

Приетите студенти би следвало да се запишат в сроковете, обявени на сайта на Университета. Незаписаните в определените срокове, се считат за отказали се и отпадат от участие в следващо класиране.

При наличие на свободни места след III-то класиране в бакалавърските специалности можете да подадете заявление за участие в класиране.

20.След обявяването на резултатите от конкурсните изпити мога ли да видя писмената си работа?

След обявяването на резултатите, по определен от Техническата комисия график, кандидат-студентите имат право, срещу документ за самоличност, да идентифицират лично работата си и да се запознаят с мотивите за тяхната оценка. Обяснения за поставените отметки или оценки на отделните проверители не се дават. Обявените оценки на писмените конкурсни работи са окончателни и не подлежат на преоценяване. Заявления за преоценяване на писмени работи не се приемат.