Такси за обучение

2023/2024

Курс

Годишна такса за обучение*

Медицина на английски език / български език (шест години)

8500 евро

Подготвителен курс по английски / български език

4000 евро

Медицинска сестра на български език (четири години)

3200 евро

Акушерка на български език (четири години)

3200 евро

Специализации на български език (от три до пет години, в зависимост от специализацията)

6000 евро

Докторантури на български език

4800 евро

Регистрационна такса (невъзвръщаема)

30 евро

Такса за приемни изпити (невъзвръщаема)

200 EUR

* годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър

 Необходими разходи за живот в Плевен

Минимални разходи за живот

400 евро на месец

Храна

200-250 евро на месец

Студентско общежитие

70-80 евро на месец

Апартаменти под наем

200-300 евро на месец

Стая под наем

150-200 евро на месец

Карта за градски транспорт

10 евро на месец