Полезни връзки

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

https://www.mon.bg/

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

https://www.mh.government.bg/bg/

 

ВИСШ СЪВЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/vissh-savet-po-farmatsiya/

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМББУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/savet-po-tseni-i-reimbursirane-na-lekarstvenite-produkti/

 

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

https://www.facebook.com/pg/Български-фармацевтичен-съюз-193224624088212/posts/?ref=page_internal

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (БАЛИ)

http://www.badibg.org/

 

МЕЖДУНАРОДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦИАЦИЯ – INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION (IPF)

Достъп до актуална информация за постиженията в областта на фармацевтичната наука и практика в световен мащаб:

https://www.fip.org/

 

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФАКУЛТЕТИТЕ ПО ФАРМАЦИЯ – EUROPEAN ASSOCIATION OF FACULTIES OF PHARMACY (EAFP)

EAFP е проводник на най-новите тенденции в развитието на обучението по фармация в различни направления, включващи: фармацевтични услуги в открити аптеки, болничнa и клиничнa фармация, фармацевтично производство и фармацевтична регулация.

https://eafponline.eu/

 

МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ПО ФАРМАКОИКОНОМИКА (ISPOR)

https://www.ispor.org/

 

INTERNATIONAL SOCIETY OF PHARMACOVIGILANCE (ISOP)

https://isoponline.org/

 

INTERNATIONAL SOCIETY ОF PHARMACOEPIDEMIOLOGY

https://www.pharmacoepi.org/