Учебна дейност

В сектора се обучават чуждестранни студенти, специализанти и докторанти при следната организация:
Обучение по английски, френски и немски език:

  • Магистърска програма, спец. „Медицина”, БЕО, 120 уч. часа, разпределени в 4 семестъра
  • Бакалавърска програма, спец. „Медицинска сестра”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
  • Бакалавърска програма, спец. “Акушерка”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
  • Бакалавърска програма, спец. “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
  • Бакалавърска програма, спец. “Медицински лаборант”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
  • Бакалавърска програма, спец. “Рентгенов лаборант”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
  • Специализирани курсове за студенти, специализанти и лекари за участието им в мобилност по проекти