Сектор "Клинична имунология и алергология"

Ръководител на сектор - доц. д-р Цв. Луканов, д.м. Има акредитирана докторска програма по имунология. В сектора до момента са защитени четири дисертационни труда.

Академичен състав на сектора:

 • доц. д-р Емилияна Конова, д.м., специалност „Клинична Имунология”;
 • доц. д-р Цветан Луканов, д.м., специалност „Клинична Имунология”;
 • д-р Светла Блажева, асистент по „Клинична Имунология;
 • д-р Людмил Терзиев, д.м., асистент по Алергология.

 Материална база:

 • Три учебни зали;
 • Оборудвана имунологична лаборатория.

Преподавателска дейност (лекции, упражнения) в специалностите:

 • Медицина магистри  (българо-езично и англо-езично обучение на студенти),
 • Медицински лаборант
 • Бакалавърски и магистърски програми във факултет „Здравни грижи”

Преподавана  дисциплина от Академичния състав на сектора:

 • Клинична Имунология

Основни направления в обучението по Клинична Имунология:

 • основни принципи на имунологията
 • имунодефицитни заболявания
 • автоимунни заболявания
 • туморна имунология
 • репродуктивна имунология
 • основни принципи на имунологичните изследвания
 • интерпретация на данните от имунологичните изследвания

През 2003 год. на територията на ІІ Клинична база се разкри Клиника по Алергология в рамките на катедра „Клинична лаборатория, Клинична имунология и Алергология” към МУ Плевен. Сектор Алергология  функционира като самостоятелно терапевтично звено към университетската болница, в което се лекуват болни страдащи от респираторни алергии – Алергичен Ринит и Бронхиална Астма, Кожни прояви на алергия, Хередитарен Ангиоедем, Медикаментозни и Хранителни алергии, Инсект алергии.

Клиниката разполага с възможности за функционално апаратно изследване на дишането, диагностика на бронхиална реактивност, съвременни диагностични тестове с алергени, провокационни тестове за храни и медикаменти.