Информация за катедрата

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрата по Патоанатомия е основана през 1975 година. Академичният състав в момента включва един професор, един доцент, 9 асистента и 7 хонорувани преподаватели. Към катедрата работят биолог и лаборант в учебната лаборатория.

 • Проф. Д-р Савелина Любенова Поповска, доктор на медицинските науки - Ръководител катедра . Тясна специализация: патология на млечната жлеза, тумори на меките тъкани и костите, цитопатология, карцином на бял дроб, невроендокринни тумори, молекулярна патология
 • Доц. Д-р Иван Недков Иванов, доктор. Отговорник за Имунохистохимична лаборатория в Отделението по Клинична патология, УМБАЛ „Д-р Г.Странски“ – Плевен Области на научен интерес и клинична профилираност - Патология на гърдата, Туморна васкуларизация и лимфоваскуларизация, Компютър-асистирана хистоморфометрия
 • д-р Рени Иванова Цветкова - Началник Отделение по Клинична патология - УМБАЛ „Г.Странски" – Плевен, асистент. Отговорник за проблемно-базирано обучение - обща патология. Тясна специализация: уропатология, белодробна патология
 • д-р Елена Симеонова Маркова, асистент - Тясна специализация: патология на гастроинтестинален тракт, черен дроб и панкреас, тумори на меките тъкани и кости, очна патология
 • д-р Милен Петров Караиванов, асистент - Отговорник по научната дейност. Тясна специализация: патология на простатна жлеза, дерматопатология, белодробна патология
 • д-р Маргарита Радева Николова, асистент - Отговорник за музея. Тясна специализация: гинекологична патология, онкодерматология
 • д-р Татяна Маринова Бетова-Трифонова, асистент - Отговорник за проблемно-базирано обучение - клинична патология. Тясна специализация: патология на гастро-интестинален тракт
 • д-р Полина Дамянова, асистент
 • д-р Красимир Петров, асистент
 • д-р Светлана Матева, асистент
 • д-р Елица Краевска, асистент
 • д-р Йордан Димитров Йорданов, хоноруван преподавател, АЕО - Тясна специализация: патология на централната нервна система, патология на глава и шия, цитопатология
 • д-р Албена Байчева - хоноруван преподавател, БЕО и АЕО
 • д-р Росен Бончев - хоноруван преподавател, АЕО
 • д-р Христо Милен - лекар-специализант, хоноруван преподавател, БЕО и АЕО
 • д-р Пламена Николаева - лекар-специализант, хоноруван преподавател, БЕО и АЕО
 • д-р Даяна Станева – лекар-специализант, хоноруван преподавател БЕО
 • д-р Иван Байчев - лекар-специализант, хоноруван преподавател БЕО
 • Зорница Петрова - биолог в учебна лаборатория.
 • Христина Игнатова - лаборант в учебна лаборатория.

Преподаваната от Катедрата дисциплина е "Патоанатомия и цитопатология " и е разделена на „Обща патология" в 4 и 5 семестър и Клинична патология в 6 и 7 семестър, завършваща съответно с писмен изпит по "Патоанатомия и цитопатология " след края на 7 семестър. Дисциплината е задължителна за обучаващите се бъдещи лекари и включва общо 98 часа - теоретични и 120 часа практически занятия и семинари.

Съдържанието на дисциплината включва:

 1. Обща патология, в която се изучават основните патологични процеси: дегенеративни, циркулаторни, възпалителни, туморни и имунологични.
 2. Клинична патология (Системна патология), която изучава клининко- патологичните корелации на заболяванията по системи:
 • Сърдечно-съдова патология;
 • Патология на дихателната система;
 • Патология на храносмилателната система;
 • Патология на женската полова система и млечната жлеза;
 • Патология на бременността и новороденото;
 • Патология на мъжката полова система;
 • Патология на отделителната система;
 • Патология на кръвотворна и лимфна система;
 • Детска патология;
 • Патология на нервната система;
 • Ендокринна патология;
 • Инфекциозна патология.

Преподаването се извършва на български и английски език.

Упражненията се провеждат в четири учебни зали, оборудвани с микроскопи, музейни сбирки и видеосистема за онагледяване. Всички лекции са под формата на  мултимедийни презентации. Катедрата е изготвила дигитализиран набор от хистологични препарати за практически занятия, колоквиуми, семестриален изпит. Има възможност за виртуална микроскопия при провеждане на практически занятия и семестриален изпит. За самоподготовка на студентите е генерирана база данни с дигитализираните хистологични препарати.

Преподава се и по метода на проблемно-базираното обучение - в 4-ти семестър - съвместно с катедара по Патофизиология, а в останалите - самостоятелно.

Провеждат се лекционни курсове по Патология във Факултета по Фармация и Факултета по Здравни грижи на студенти, специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка", и в Медицински колеж на студенти, специалност „Медицински лаборант” , „Помощник-фармацевт" и „Медицинска козметика“.