Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

Сътрудниците на катедрата обучават студенти, стажанти и лекари, специализиращи:

  • Ендокринология
  • Кардиология
  • Вътрешни болести
  • Обща медицина