Информация за катедрата

 

 

 E-mail за връзка с катедрата:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра „Хирургични болести” е създадена през 1976 г. Тринадесет години по-късно от нея се обособяват „Катедра по пропедевтика на хирургическите болести”, „ Катедра по ортопедия и травматология”, „Катедра по анестезиология и реанимация”. В момента в структурата на катедрата влизат Втора хирургична клиника по Детска хирургия с отделение по Пластично-възстановителна хирургия и Трета хирургична клиника с отделение по Съдова и Гръдна хирургия. Двама от асистентите работят в клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия, един в клиниката по гнойно-септична хирургия, един в отделение по пластична хирургия и един в съдова хирургия. В отдление по Детска хирургия работят трима асистенти. Първият ръководител на Катедрата е Проф. Ст. Баев. След него последователно в катедрата са работили и били нейни ръководители Проф. Ал. Гюровски, Доц. М. Панов, Доц. Ст. Желязков, Доц. К. Игнатов.

 

 

Научно-изследователския състав включва двама доценти и осем асистента, всичките с основна професионална специалност. До сега в катедрата са защитени двадесет дисертационни труда за научна степен „Доктор” и шест за”Доктор на науките”.

Основните направления в научно-изследователската дейност в катедрата са: Усложнения на острият апендицит при деца и възрастни, съвременно лечение на перитонита, усложнения на язвената болест, патофизиологични промени при илеус, болести на щитовидната жлеза, пилородуоденална непроходимост, остър панкреатит, болести на дебело черво, патология на бял дроб и гръдна стена, остра и хронична артериална недостатъчност. Всички сътрудници в катедрата са специализирали в елитни медицински институти у нас и в чужбина - Германия, Русия, Швеция, Англия, Белгия,л Турция, Гърция и др. От години наред в катедрата се провеждат научни изследвания с международни колективи за въвеждане на нови антбиотици, аналгетици и ниско-молекулярни противосъсирващи медикаменти.
 
 1. В катедрата се извършва обучение по Хирургични болести на студенти от 4 и 5 курс на факултета по медицина БЕО и АЕО, стажант-лекари 6 курс, студенти 3 курс по специалност Контрол и опазване на общественото здраве към ФОЗ, както и на студенти 1-ви курс Социални работници и 2 курс Рентгенови лаборанти към Медицински колеж.
 2. Членовете на катедрата имат множество публикации по различни теми свързани с Коремна, Детска и Съдова хирургия у нас и в чужбина (конгреси, Списание Ортопедия и травматология, JBS и др.)
 3. Доц. Нинов е съавтор на Учебника по Детска хирургия издаден през 2012 г. под редакцията на Проф. Бранков
 4. Катедрата разполага с две учебни зали, като едната от тях е снабдена с монитори за дистанционно наблюдение на оперативни интервенции в реално време. На територията на Онкологичен център има и тренажор за лапароскопска хирургия. В ТЕЛЕЦ на територията на МУ – Плевен се намират и зали с тренажор за роботизирана хирургия.

Членове

 1. Доц.Борислав Цветанов Нинов, д.м. – Ръководител катедра Тел.: 064 886 137 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. Проф. Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.н. – Декан на ФМ тел.: 064 886 553 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 3. Доц. Любомир Цветанов Бешев, д.м. тел.: 064 886 359 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 4. Д-р Янко Величков Първанов – асистент тел.: 064 886 499 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 5. Д-р Биляна Иванова Христова – асистент тел.: 064 886 420 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Д-р Страхил Асенов Страшилов – асистент тел.: 064 886 237 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 7. Д-р Ирина Ангелова Декова – асистент тел.: 064 886 520 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 8. Д-р Емил Тошков Филипов – асистент тел.: 064 886 159 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 9. Д-р Александър Емилов Филипов – асистент Тел.: 064 886 420 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 10. Д-р Борис Димитров Цанков – асистент Тел: 064 886 359 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 11. Д-р Полина Георгиева Маринова – асистент Тел: 064 886 520 E-mail за връзка Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.