Катедра "Нефрология, хематология и гастроентерология"

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 

 • Преподаваните дисциплини пред студентите по медицина в 9 и 10 семестър са:
  • Вътрешни болести:
   • гастроентерология;
   • нефрология
   • хематология.
 • Пред студентите по Здравни грижи се преподава дисциплината Вътрешни болести

Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 

 • Хронични хепатити;
 • тумори на черния дроб;
 • кистозни болести на бъбреците;
 • хронична бъбречна недостатъчност;
 • извънбъбречни методи на очистване на кръвта;
 • съдов достъп в диализата;
 • свободно-радикални процеси.

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 

 • Вътрешни болести – ръководство за специалисти по здравни грижи, три издания, последното през 2012 г.
 • Вътрешни болести, втора част – ръководство за студенти по медицина, издаден през 2012 г.