Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедрата по педиатрия (Детски болести) е в структурата на Факултета по медицина от основаването си до настоящия момент. След 2002 год. ръководител на тази катедра е доц. д-р Ваня Недкова, д.м.

 

1 ред - от ляво на дясно: гл. ас. д-р Василий Михайлов, гл. ас. д-р Евгения Бързашка,
доц. д-р Ваня Недкова, д.м., гл. ас. д-р Светла Костова, гл. ас. д-р Румяна Русанова
2 ред - от ляво на дясно: гл. ас. д-р Чайка Петрова, д.м., гл. ас. д-р Николай Българанов, д.м., гл. ас. д-р Валерия Маринова, гл. ас. д-р Бойко Шентов, д.м.

Катедрата по педиатрия е основана през 1978 година от Проф. Никола Мумджиев.

Научно-преподавателския състав включва 3 доценти и 5 асистенти, с които се провежда обучение на студенти по медицина (АЕО, БЕО) и студенти  от Факултет «Обществено здраве» - медицинска сестра,  акушерка и ерготерапия, с учебна натовареност годишно повече от 2586 часа годишно..

Катедрата порвежда обучение специализиращите лекари по «детски болести», «обща медицина», «спешна медицина» и Медицински колеж.

В катедрата са защитени 8 дисертации за научна степен «доктор» и  2 дисертации за «доктор на медицинските науки».

Обучението на студенти и специализанти се осъществява  от преподаватели с дългогодишен клиничен и преподавателски опит. Обучението е съобразено  с опита на водещи университети по света. Акцентуира се върху  практическите умения  при леглото на болния, решаване на конкретни клинични задачи, лабораторни казуси и тестове, участие в клинични колегиуми.