Сектор "Лицево-челюстна хирургия"

Отделението, към което е създаден и секторът, са обособени през 1967 г. Това е първото в България отделение за самостоятелно стационарно лечение на болни със заболявания на лицево-челюстната област и устната кухина.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 

  • Пълен обем рутинна стоматологична амбулаторна дейност
  • Пълен обем "Орална хирургия"

 

  • Оперативно лечение на заболявания на лицево-челюстната област;
  • Оперативни процедури, подходящи за еднодневна хирургия;
  • Спешни хирургични процедури;
  • Рутинни стоматологични хирургични дейности под обща анестезия.