Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедрата

  • Учебник по очни болести за медици
  • Учебник за медицински сестри и акушерки под печат.
  • Учебник  по Ушно-носно- гърлени болести за медици