Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра “Очни болести, УНГ болести и Лицево-челюстна хирургия с хирургична стоматология” е създадена през 1999 г. с три сектора: "Очни болести", "УНГ болести" и "Лицево-челюстна хирургия с хирургична стоматология. Ръководител на катедрата е доц. д-р И. Стоянов, д.м. От 2005 г. ръководител на катедрата е  Проф. д-р Ч. Балабанов, д.м.

Катедра “Очни болести, ушно-носно-гърлени (УНГ) болести и лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) с хирургична стоматология (ХС)” е създадена през 1999 г. с три сектора: „Очни болести", "УНГ болести" и "Лицево-челюстна хирургия с хирургична стоматология“. Първият ръководител на катедрата е доц. д-р И. Стоянов, д.м., а от 2005 г. ръководител на катедрата е  доц. д-р Чавдар Балабанов, д.м.

Катедрата  по очни, УНГ болести , ЛЧХ с ХС е разположена  в централния корпус на Втора клинична база както следва:

  • Сектор „Лицево-челюстна хирургия“ – на І етаж
  • Очна клиника – административен сектор – на ІІІ етаж, лазерен център и учебни кабинети – на IV етаж, стационар - на V етаж
  • Сектор УНГ – администрация и стационар – на VІІ и VІІІ етажи
  • Оперативен сектор за очни и УНГ болести - на VІ етаж

 За целите на обучението катедрата разполага с компютри, лаптоп, мултимедия, ксерокс и  др. учебни помагала (анатомични  макети на око, ухо и др.).

Лекциите и упражненията се провеждат по план-график  за медици, утвърден от  Факултета по медицина; за  медицински сестри и акушерки – от Факултета по  здравни грижи. Те са обезпечени с високо квалифицирани преподаватели за българоезично и англоезично обучение.

Лекциите се провеждат в малка  лекционна  зала  с капацитет 25  души в Очна клиника и в разположената в учебния корпус зала „Парвум” с капацитет 64  места, която е обезпечена с мултимедия и други пособия за целите на преподаването.

Упражненията се провеждат в специално обособени за целта стаи като се акцентира върху практическата насоченост на обучението в стаите за изследвания, манипулационните и болничните стаи.

Катедрата е база за обучение на общопрактикуващи лекари, специализиращи лекари и  докторанти.