Студентска канцелария (ФМ)

Адрес

Студентска канцелария
Факултет по медицина 
Медицински Университет – Плевен
Бул. “Христо Ботев” № 74
гр. Плевен 5800
тел. 064 800 001
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Личен състав

Цветелина Момчилова – Началник на студентска канцелария;

064 800 005

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

Цветелина Стоянова - Заместник началник Студентска канцелария

тел. 064 804 684, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Цветомира Узунска – Експерт “Обучение и квалификация” БЕО
тел. 064 800 005, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стела Даковска– Старши Експерт “Обучение и квалификация” АЕО
тел. 064 800 001, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Елица Горновска – Старши Експерт “Обучение и квалификация” АЕО
тел. 064 800 001, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Цветелина Стоянова - Експерт “Обучение и квалификация” АЕО
тел. 064 800 001, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Петя Иванова – Експерт “Обучение и квалификация”
тел. 064 800 001, e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Полина Петрова – Експерт “Обучение и квалификация”
тел. 064 800 001, e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време

От понеделник до петък – 08.00-16.30 часа
Обедна почивка – 12.30-13.00 часа
Почивни дни – събота и неделя
Работно време със студенти:
Сутрин 10.30-12.30 часа
Следобед 14.30-16.30 часа

Структура

Студентска канцелария на Факултет “Медицина” е спомагателно звено към факултета, което работи автономно по специфичните въпроси на учебната работа под прякото ръководство на Декана и Зам. Декана на факултета.
С цел оптимизиране функционирането на Студентска канцелария на ФМ, служителите в нея са разделени на Експерти българоезиково и Експерти англоезиково обучение, като дейността им се организира и координира от Началник Студентска канцелария.


Офисите на Началник Студентска канцелария и експертите в Студенска канцелария се намират на Бул. “Христо Ботев” № 74.

Функции

За постигане на учебните цели на Университета и Факултета, Студентската канцелария на ФМ работи в следните основни направления:

 1. Цялостно организиране на учебния процес;
 2. Създаване, поддържане и съхраняване на учебната документация;
 3. Административно обслужване на студентите от Факултета.

Административно обслужване на учебния процес

Служителите от Студентската канцелария на Факултет “Медицина” извършват следните основни дейности:

 • участие в провеждането на КСК;
 • записване на новоприетите студенти, разпределение по групи и изготвяне на списъци;
 • записване на преминаващите в по-горен курс студенти и определяне на студентското положение въз основа на решенията на Декански и Ректорски съвет;
 • изготвяне на учебни разписи, изпитни графици и изпитни протоколи;
 • издаване на уверения, удостоверения, академични справки, служебни бележки и други документи, отразявящи студентския статус;
 • приемане на молби от студентите и представяне на Декана на факултета или Ректора за разглеждане и решаване;
 • изготвяне на справки, свързани със студентското положение, предназначени за служби и институции като МВР, МОН, МЗ и др.;
 • изготвяне на дипломите на завършилите студенти и приложенията към тях;
 • потвърждаване на издадените от ФМ при МУ-Плевен дипломи и други документи пред МОН, МЗ и чуждестранни институции;
 • издаване на академични справки, удостоверения, дубликати на дипломи на завършилите МУ-Плевен лекари.