Катедра "Анатомия, хистология, цитология и биология"

Сектор "Биология"

Катедра „Обща биология”, понастоящем сектор „Биология”, е създадена през 1974 г. От 1999 г. до 2008 г. е част от катедрата по „Обща биология и патофизиология” като секция „Обща биология”. От 2008 г. влиза в структурата на катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, като сектор „Биология”. От 2011 г. ръководител на сектор „Биология” е доц. М. Атанасова, д.