Сектор „Алергология“

 

Сектор „Алергология“ е основан през 2003 год. под ръководството на Проф. Георги Костурков към Катедра „Дерматология, венерология, клинична имунология и алергология“, а по-късно към катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология”.

 

От 2016 год. е в катедра „Дерматология, венерология и алергология“. От 2006 до 2008 год. ръководител на екипа е Доц. Соня Генова, а от 2010 г. до 2012 г. в сектора работи и проф. Божко Божков. Проф. Костурков и проф. Божков са изтъкнати учени в областта на имунологията и клиничната алергология, известни у нас и в чужбина, автори на многобройни учебници, статии и монографии. Проф. Божков открива за България рядката генетична болест „Наследствен ангиоедем”. Под негово ръководство през 2011 год. д-р Ваня Цветкова успешно защитава дисертация на тема „Генетични и имунологични изследвания на пациенти с алергичен ринит и бронхиална хиперреативност”.

Към момента академичният състав на сектора включва 2 доценти и 1 асистент с подчертани научни интереси и мотивирани за работа с пациенти.

Преподаването на учебната дисциплина „Клинична алергология” за студенти медици от IV курс включва 8 лекции и 8 упражнения. Обучението се осъществява на български и английски език, със съвременни методи и средства.

Секторът по Алергология е акредитиран като база за специализация в рамките на следдипломното обучение на лекари за придобиване на специалност. Целогодишно се провежда обучение на лекари в модул „Клинична алергология” в рамките на тесните специалности от вътрешните болести от централна северна и северозападна България.

Научно-изследователската дейност е свързана с разпространението на най-честите алергични болести, които се определят от СЗО като епидемиите на 21 век: Бронхиална астма, Алергичен ринит, Остра и хронична уртикария, Анафилактичен шок, Хранителна и Медикаментозна алергия, Инсект алергия. Диагностичните методи са съобразени със световните практики и за постигане на добър терапевтичен изход се използват най-съвременните методи на медикаментозна и имунотерапия, биологично лечение и др.