Материално-техническа база за провеждане на учебния процес

Секторът разполага с 2 учебни зали, експериментална лаборатория и кабинети с осигурен достъп до интернет. Звеното е оборудвано с мултимедиен прожектор и други съвременни технически средства за осигуряване на учебния процес. Секторът разполага със собствен фонд от специализирана литература на български и английски език, който периодично се актуализира.