Структура

Студентска канцелария е обособена териториално в  Ректорат 2:

  • осъществява основните дейности по обслужване на студентите и осигуряване на учебния процес и е разположено на територията на Деканата на ФОЗ (в сградата на Ректорат 2, етаж 3, стая 310).
  • Обслужват се студентите от всички специалности на факултета.
  • Телефон за справки и въпроси: 064 884 237.