Сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални болести”

Академичен състав на сектора

 • доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева (Бирданова), д.м.,

тел.064/884-192
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • доц. д-р Марияна Рашева Стойновска, д.м. – Трудова медицина, професионални болести
 • доц. д-р Веска Камбурова, д.м. – Комунална хигиена
 • доц. д-р Ирена Йорданова-Стоилова, д.м. - Професионални болести,, Трудова медицина, Вътрешни болести

асистенти:

 • Гл. асистент д-р Цветелина Георгиева Виткова, д.м. – Социална медицина и здравен мениджмънт, Хранене и диететика
 • Асистент д-р Николай Кирилов Статев – Обща хигиена, Трудова медицина
 • Асистент д-р Людмил Боянов – Обща хигиена
 • Асистент д-р Ивелина Русева Драмбозова – Обща хигиена, Хранене и диететика, докторант в докторска програма по Хигиена
 • Асистент д-р Иван Христов Йорданов - Хранене и диететика, „Социална медицина и здравен мениджмънт”
 • Преподавател Емилия Красимирова Банкова – магистър по Екология и опазване на околната среда, магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт, Токсикология, докторант в докторска програма по Хигиена
 • Преподавател Сузана Тунчайева Гафурова – инспектор по Опазване и контрол на общественото здраве и магистър по „Биотехнологии - Анализ и контрол на храните“

гост преподаватели:

 • проф. Мишел Салватор Израел, д.м. – Биофизика, Медицинско санитарно инженерство;
 • доц. д-р Коста Райков Василев, д.м. – Комунална хигиена
 • доц. д-р Росица Кирилова Еникова-Косовска, д.м. – Хранене и диететика, Микробиология;

Звеното реализира учебно-преподавателска дейност (лекции, упражнения, практики) на студенти от специалностите:

 • Магистри - специалност „Медицина";
 • Магистри - специалност „ Фармация“ ;
 • Опазване и контрол на общественото здраве;
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия;

Преподавани  дисциплини от Академичния състав на сектора – Хигиена, екология и професионални заболявания; Национални диети и традиционни храни; Хигиена и екология; Хигиена на атмосферния въздух водата и почвата; Хигиена на населените места и здравните заведения; Хигиена на хранене и безопасност на храните; Здравословно хранене и контрол на хранителните обекти; Хигиена на трудовия процес; Хигиена на работната среда; Хигиена на детско-юношеската възраст, Медицинска физика, Радиационна хигиена, Браншова хигиена, Водоснабдяване, канализация и сградостроителство; Отопление, осветление и вентилация; Хранене и социално значими заболявания; Хигиена на транспорта и граничните пунктове; ПО и НПО за опазване на жизнената среда; Превантивни хигиенни мерки при организиране на масови мероприятия; Учебна практика; Ергономия и адаптация към трудовата и битова среда; Броматология, Хигиена и екология на здравното заведение и др.

Издадени учебници и учебни пособия:

 1. Hygiene and ecology. Volume I, third edition, under. ed. Prof. Dimitar Tsvetkov., Ed. Camea Ltd., 2014, pp.1-487; ISBN 978-619-140-0;
 2. Occupational medicine. Occupational hygiene. Occupational diseases. Volume II, second edition, under. Ed. Prof. Dr. Dimitar Tsvetkov., Ed. Camea Ltd., 2014, pp. 1-699; ISBN 954-9384-06-03
 3. Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека, учебник за студенти по медицински специалности „ОКОЗ”, специализанти по „медицинска санитарна физика”, „трудова медицина”, „хигиена”, автор доц. М. Израел, дм, МУ-Плевен, 2015 г.
 4. d. Ръководство по защита от нейонизиращите лъчения (Нейонизиращителъчения, човекът и околната среда), под ред. на проф. М. Израел, НЦОЗА, София, 2017 г.
 5. Еникова Р., М.Стойновска, В.Бирданова, Ц.Димитров. ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО. Учебник за студенти-бакалаври по специалността ОКОЗ. Под ред. на Р.Еникова, МУПлевен, 2016, 494 с
 6. Хигиена – учебник за студенти по дентална медицина и други специалности, под редакцията на проф.д-р Търновска, д.м.н., издателство „Лакс бук“ ЕООД, 2021г.