Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата във факултет "Обществено здраве"

 • Кинезитерапия – Основи и средства.
 • Функционална диагностика на опорно – двигателния апарат.
 • Кинезиология на опорно – двигателния апарат.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия в ортопедията и травматологията.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия в неврологията.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия при вътрешни болести.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия при детски болести.
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия в хирургията, акушерството и гинекологията.
 • Ерготерапия при травми и увреди на ОДА, ЦНС и ПНС, гериатрични и педиатрични патологични състояния и дисфункции.
 • Лечебен масаж.
 • Основи на функционална оценка в МР и ЕТ.
 • Физикална терапия и рехабилитация при травми и увреди на ОДА, ЦНС и ПНС.
 • Учебно – клинични практики по Кинезитерапия, Лечебен масаж, Ерготерапия, и Физикална терапия.