Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра „ФМРЕТС“ при МУ – Плевен е основана през 2006 като продължител на дейността на сектори „Физиотерапия и рехабилитация” и „Спорт”, дотогава в състава на други Катедри на МУ – Плевен.

 

Академичният състав на Катедрата осигурява обучението по Физикална терапия и рехабилитация на студенти по медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия, медицински сестри и акушерки. Кадрите й отговарят и за преподаването и подготовката на студентите по МРиЕТ (бакалавърска и магистърска програми) по следните дисциплини: Функционална оценка в МРиЕТ, МРиЕТ при неврологични заболявания и увреди, Кинезитерапия, Масаж, Ерготерапия.

Катедра ФМРЕТС отговаря и за следдипломното обучение (СДО) в областта на рехабилитацията. Към Катедра ФМРЕТС на МУ - Плевен и към Клиника ФРМ на УМБАЛ са зачислени за специализация по Физикална и рехабилитационна медицина 8 лекари. Ежегодно се провеждат курсове по СДО, като: Неврорехабилитация, Ерготерапия, Функционална оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапията, Международна Класификация на функционирането, Болка и физикална аналгезия, Възможности на физикалните фактори за оформяне на тялото и за козметични цели; Wellness, SPA & Medical SPA и други.

От създаването си Катедрата извършва и активна научна и научно-приложна дейност. Нейни кадри са автори и съавтори на над 200 научни публикации в областта на медицинската рехабилитация и ерготерапията, на учебници и учебни ръководства по Физикална терапия, Кинезитерапия, Масаж, Ерготерапия, Функционална оценка. Участници са в три научни проекта на МУ – Плевен.

Към Катедра ФМРЕТС на МУ - Плевен и към Клиника ФРМ на УМБАЛ са защитени три дисертационни разработки – две за доктор и една за доктор на медицинските науки - по научна специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация. 

Катедра ФМРЕТС поддържа системни контакти с различни научни институции в страната и чужбина. С цел пропагандиране идеите на рехабилитацията се организират и научни форуми. За последните години Катедрата е основен организатор на три научни конференции в МУ – Плевен (2007-2008), съорганизатор на проведения през 2009 в София Национален конгрес по Физикална и рехабилитационна медицина, основен организатор на Първи Национален конгрес по Медицинска рехабилитация и ерготерапия (Боровец, 2010) и на Първи Национален конгрес по Неврорехабилитация (Велико Търново, 2011).