Курсове

Организира двудневни интензивни курсове за напреднали по
Лапароскопска хирургия – ГИНЕКОЛОГИЧНА и КОРЕМНА.

Информация за курсовете ще откриете тук


Ендоскопска гинекологична хирургия:


Програмата включва:


Теоретични занятия:

 • Общи положения в ендоскопската хирургия.
 • Схема на операционната зала.
 • Ергономия.
 • Нови енергии в лапароскопската хирургия.
 • Лапароскопска анатомия.
 • Лапароскопски усложнения.
 • Лапароскопско лечение на доброкачествени кисти на яйчниците.
 • Роля на лапароскопията при рака на яйчниците.
 • Лапароскопска миомектомия: техника.
 • Лапароскопска миомектомия: резултати.
 • Лапароскопска хистеректомия.
 • Лапароскопска радикална хистеректомия.

ХИРУРГИЯ НА ЖИВО:
Лапароскопски оперативни интервенции в реално време - видеоконферентна връзка с УМБАЛ "Света Марина" - Плевен.


ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ ЖИВА ТЪКАН:

 • Маркиране на анатомични структури.
 • Цистотомия и реконструкция на пикочния мехур.
 • Нефректомия.
 • Симулация на чревно нараняване и реконструкция.
 • Хистеректомия.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ НА СИМУЛАТОРИ (ВИРТУАЛЕНИ ТРЕНАЖОРИ).

Монтирани са пет симулатора от които три за гинекологична хирургия, един за артроскопски манипулации и един за хистероскопии. Симулаторите са с най висока степен на реализъм, анатомично точните модели, създават усещането за опериране на истински пациент, фото-реалистични графики, виртуални флуороскопски изображения и 3D визуализация. Възможност за персонализиране на безкрайни варианти на учебните случаи и патологии. SimProctor може да ви напътства по време на процедурите. Симулаторите са снабдени с истински хирургически инструмент които спомагат за по-лесното преминаване от симулативна към реална работна среда. Тренажорите предлагат неограничен обхват на движение, безплатно разположение на портала и възможност за селектиране, дори по време на процедура. Модулите на симулаторите могат да се настройват и прилагат при обучение на различни хирургически дисциплини. Регулярни софтуерни ъпдейти. Гинекологичните симулатори осигуряват обучение във виртуална среда без риск за пациентите. Това са най- реалистичните симулатори за ултразвуково изследване импортиране на IUD, както и ембрионален трансфер. Стажантите могат да използват спекулум и да манипулират движенията в симулатора. Артроскопсия симулатор използва оригинални медицински устройства, които улесняват трансфера на уменията към операционната зала. Обучителните случаи включват диагностична и терапевтична артроскопия на коляно, тазобедрена и раменна става. Артроскопски манипулации коляно представя основни умения, диагностициране и хирургични случаи за колянна артроскопия, включва 9 тренировъчни случаи за основни умения, 8 пациентски случаи с варира- не в степените на трудност, 11 пациенти с различни лезии на различни места, 6 различни учебни случаи за ACL. 

ЕНДОСКОПСКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ:

Теоретични занятия:
Въведение в лапароскопската коремна хирургия, Операционна зала, апарати и инструменти, Диагностична лапароскопия с лапароскопска семиотика, Усложнения, свързани с лапароскопията, Роботизираща асистирана хирургия, Въведение в тренировъчното обучение, Методи, Лапароскопска холецистектомия, Лапароскопски оперативни техники при дуктална литиаза, Лапароскопска хирургия на хернии на предна коремнта стена, Лапароскопска хирургия при диафрагмални хернии и ГЕРБ

Курса включва:

 • Практически занятия на Виртуален едноскопски тренажор
 • Оперативни демонстрации – лапароскопска операция в онкологичен център
 • Работа върху жива тъкан: Лапароскопски операции върху опитни животни

Лапароскопска холецистектомия, Апендектомия, Лапароскопски хернии.