Вивариум

Обща информация

Вивариумът обезпечава нуждите от лабораторни животни за учебната, научната и диагностичната дейност на катедрите в университета. Притежава Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 345 от 04.10.2013 г. от Областна дирекция по безопастност на храните (ОДБХ) и е вписан в Регистъра на животновъдни обекти на ОДБХ – гр.Плевен с ветеринарен регистрационен № 58000183 и притежава също и разрешително за използване на животни в опити за учебна работа. Вивариумът осъществява дейността си в съответствие с „Правилник за устройството и дейността на Вивариума в МУ-Плевен” и действащото законодателство в страната: Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Правилник за прилагане на Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за защита на животните, Директива 2010/63/ЕС от 22 септември 2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели.

Д-р Гергана Тотева

Магистър по ветеринарна медицина

Завеждащ Вивариум

тел. 064 884 147

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.