Доц. д-р Кирил Георгиев Киров

Доц. д-р Кирил Георгиев Киров

Доцент

тел.:

e-mail:

 

 

Име :      

Кирил Георгиев Киров

 

 

 

Дата на раждане:

22.01.1966

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

Средно

 09.1980-06.1985  :   І -ва Английска Езикова Гимназия - гр. Варна

 

 

Висше

 

 10.1987-09.1993  :   Висш Медицински Институт -гр. Варна / Лекар/ Диплома    №005112,рег.5424 от 27.09.1993

 

 

Специалност

 

  01.1994-06.1998   :  Медицински Университет - гр.Варна , Катедра по Хирургични  болести / Хирург /   Диплома №005287, рег.002795 от 10.06.1998

 

 

 

 

 

 

 

Специализации        

 

11.2000-10.2001    Университетска Болница Хадаса, Ерусалим, Израел / Жлъчно-

                                чернодробна и Трансплантационна Хирургия /

                          

06.2002-08.2002   Национален Трансплантационен Институт, 

                               Мед. Център  “St.Vincent”    Лос Анжелис , САЩ / Трансплантация на   бъбрек  и             

                               панкреас /  

 

Докторантура    

 

17.09.2015           „ Оптимизиране на резултатите при конвенционални и лапароскопски 

                                 колоректални резекции”    Онкология

 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ

 

01.1994-05.1998   Клиничен ординатор -ІІ-ро  Хирургично отделение , ОРКБ - гр. Варна

 

 

 

06.1998-01.2000   

 

 Частно практикуващ лекар

 

 

 

01.2000-09.2000  

 

 Хирург, Ординатор  - Общинска Болница - гр.Девня

 

 

02.2002-06.2008

 

06.2008-02.2012

 

02.2012-

 

 Орг. Транспл. д-сти - КООХ  МУ - Варна , ординатор - КООХ “Св.Марина”

 

 Хирург – ХО  СБАЛОЗ ‘’ М. Марков’’ Варна

 

 Началник – Онкохирургично отделение , СБАЛОЗ ‘’ М. Марков’’ Варна

 

 

 

 

                    КУРСОВЕ  

                  

 

 

 

 04 . 1996              Институтска Болница “Света Екатерина”-София /о-я и д-ст на катедрата по СС хирур-

                                  гия и кардиология/                                 

 

 09 . 2000              Английско Езиково Училище “Стентън” , Лондон, Англия / Английски език/

 

 02 . 2001              Университетска Болница Хадаса, Ерусалим /Кардиопулмонална ресусцитация/

 

 11 . 2006              МУ - Варна   /Социална медицина и здравен мениджмънт/                   

 

 03 . 2009              МУ – Плевен  /Диагностична и оперативна лапароскопия в хирургията/

 

 11 . 2009              Институт по Ендохирургия на „Jonson&Jonson”, Синсинати, САЩ / Употреба на  

                                    механични ушиватели в хирургията /

 08 . 2010              МУ – Варна / Абдоминална ехография /

10 . 2010             МУ- Плевен - Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия

 03 .2017             Ерикос Дунант Хоспитал  - Атина , Гърция  /Отворени и лапароскопски     

 

 

 

ЧЛЕНСТВО

 операции при хернии/    

 

БЛС , ИМАБ , БХД

 

 

 

Научно-изследователс-ка работа 

 

публикации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Области на научни интереси

 

 

 

 

 

 Самостоятелна монография - “Колоректални преканцерози - новости в   диагностиката, профилактиката  и лечението”.

 Автор или съавтор на:

- 24 статии в 15 български списания и периодични сборници;

- 2 статии в 2 чуждестранни научни списания;

- 5 доклада в 2 научни форума у нас

- 4 научни съобщения, изнесени пред 3 национални и международни научни форуми у нас и публикувани под формата на резюмета.

 -Съавтор на една статия в списание, включено в Journal Citation Reports на Thomson Reuters (САЩ).

 Хирургично (традиционно и лапароскопско) лечение на рака на дебелото и правото черво, мултиорганни резекции при локално авансирал колоректален рак. Подобряване качеството на живот на оперираните болни със злокачествени заболявания на храносмилателната система. През последните години разработих методика, при която пневмодисекцията се използва за оптимизиране на хирургичния план при отворени и лапароскопски интервенции върху дебелото и правото черво . Постигнатите много добри следоперативни анатомични и функционални резултати са статистически достоверни. Изследвах наукометричните аспекти на международните научни комуникации по проблемите на: рака на ануса, мозъчните метастази от стомашен и колоректален рак и лапароскопска хирургия на болестите на жлъчния мехур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЮТЪРНИ

   УМЕНИЯ

 Microsoft office

 

 

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ    Английски, Руски

 

 

ХОБИ

 Лов и риболов