Комисия по етика

Информация и нормативни документи, свързани с работата на комисията

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ!

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЕНИД!

Уважаеми изследователи,

Във връзка с подготовката на документите за представяне в КЕНИД, молим всеки изследователски екип да подготви съвестно и екзактно ВСИЧКИ необходими документи в електронен и хартиен вариант, като се имат предвид следните допълнителни насоки:

 1. Попълва се изчерпателно Форма-заявление, адекватна на проучването.
 2. Примерната форма за информирано съгласие, която е на сайта на МУ-Плевен, да се адаптира към спецификата на Вашето научно проучване, а не да се копира дословно. Неадекватни форми за информирано съгласие ще забавят одобрението на проекта Ви, тъй като ще наложат връщане за редакция.
 3. Ретроспективни проекти следва да представят стандартните бланки на форми за информирано съгласие, които са били в употреба в лечебното заведение към момента на набиране на документите/пробите на пациентите в миналото.
 4. Писмени разрешения за провеждане на проучването трябва да са получени от ръководителите на ВСИЧКИ центрове, предвидени за включване в проучването с изключение на МУ-Плевен.
 5. Документите, които имат подпис и печат, се изпращат като прикрепени файлове в pdf или jpeg– формат.
 6. Автобиографиите на изследователите не е задължително да са подписани.
 7. Към документите трябва да се включи План-проекта, който е представен на Комисия за оценяване на научно-изследователски проекти при МУ - Плевен. Не е задължително да е с оригинални подписи. КЕНИД се интересува само от съдържанието му и особено от научната програма без копия на направените публикации, което утежнява информацията. За проекти, които постъпват в КЕНИД независимо от годишните конкурси за финансиране, също е задължително представянето на План-проект. Примерна форма за изготвянето му е налична в сайта на МУ-Плевен в комплекта документи за КЕНИД.
 8. За контактно лице следва да се посочва този член на екипа, който реално се занимава с написването на документите и може да отговаря на въпросите на КЕНИД и да се посочва мобилен телефон за контакт и електронна поща.
 9. Пълният набор документи, необходими за КЕНИД (виж http://www.mu-pleven.bg/forms/neobhodimi_dokumenti_etika_2.pdf), ще се приемат по електронна пощаТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на хартиен носител (един екземпляр) всеки четвъртък от 13.00 до 15.00 часа, след предварително уговорена среща с проф. Янкуловска (064-884-224) или проф. Драганова (тел. 0886523790).
 10. Моля да не се изпращат непълни документи, тъй като секретарят няма възможност да проверява всички постъпващи пакети в детайли. Отговорността за представяне на пълни документи е на контактното лице. Непълната документация ще забави получаването на решение, тъй като установените на заседанието на КЕНИД пропуски в документацията, ще доведат до връщане на проекта и отлагането му за следващо заседание след попълване/коригиране на документацията.
 11. Ако имате въпроси относно документацията, преди да я финализирате, моля да се свържете с проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн – Председател на КЕНИД – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или с проф. Макрета Драганова, дм – Секретар на КЕНИД.

Kраен срок за приемане на документи за следващото заседание на КЕНИД е 24 април 2023 г. Срокът е задължителен за всички проекти от годишният конкурс за финансиране на научни проекти от МУ-Плевен, независимо, че още не са получили научна оценка. Оценката на етичните аспекти от КЕДИД е независима от научната оценка.

 

Проекти на изследователи от МУ-Плевен, които не са кандидатствали в годишния конкурс за финансиране, не са обвързани с горепосочения срок. Те се приемат целогодишно при спазване на всички горепосочени изисквания и предварително уговорена среща с проф. Драганова (тел. 0886523790).

29 март 2023 г. 

От КЕНИД

 Нормативните документи, свързани с работата на комисията са във връзките по-долу: