Студентска канцелария (ФОЗ)

Адрес

Студентска канцелария
адрес: бул. "Русе", № 38, етаж 3, стая 310
Учебен корпус, Медицински Университет – Плевен
гр. Плевен 5800

тел. 064  884-237 - информация за всички специалности на факултета
      

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Личен състав

Надя Гачевска - Началник Студентска канцелария

тел. 064 884 237; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ралица Колева – Инспектор учебна дейност

тел. 064 884 237; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Десислава Миланова – Експерт “Обучение и квалификация”

тел. 064 884 237; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Емилия Лескова - Експерт “Обучение и квалификация”

тел. 064 884 237; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време

От понеделник до петък – 08.00-16.30 часа
Обедна почивка – 12.30-13.00 часа
Почивни дни – събота и неделя
Работно време със студенти:
Сутрин 10.30-12.30 часа
Следобед 14.30-16.30 часа

Функции

Студентска канцелария на Факултет “Обществено здраве” е основно структурно звено, което съвместно с другите студентски канцеларии подпомага дейността на Учебен отдел на Университета.

Канцеларията на ФОЗ осъществява специфична дейност по организиране и администриране на учебния процес и обслужва студентите от всички специалности на Факултета.

За постигане на учебните цели на Университета и Факултета, Студентската канцелария на ФОЗ реализира следните основни функции:

 • Организиране и провеждане на кандидатстудентска кампания за всички специалности на ФОЗ;
 • Цялостно организиране на учебния процес и изготвяне на учебните разписи и изпитните графици;
 • Организиране и поддържане на цялостната учебна документация и административно обслужване на студентите от Факултета по специалности;

Периодично проучване и анализ на мнението на студенти и потребители на специалистите, подготвяни от ФОЗ за организацията и качеството на учебния процес и съответствието на подготвените специалисти на обществените потребности.

Структура

Студентска канцелария е обособена териториално в  Ректорат 2:

 • осъществява основните дейности по обслужване на студентите и осигуряване на учебния процес и е разположено на територията на Деканата на ФОЗ (в сградата на Ректорат 2, етаж 3, стая 310).
 • Обслужват се студентите от всички специалности на факултета.
 • Телефон за справки и въпроси: 064 884 237.

Административно обслужване на учебния процес

Служителите от Студентската канцелария на Факултет “Обществено здраве” обслужват административно студентите от бакалавърските и магистърските програми на ФОЗ: “Управление на здравните грижи”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт”,                       „ Кинезитерапия“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве” и „ Социални дейности в здравеопазването“, като извършва следните основни дейности:

 • организиране и осъществяване на записването на новоприетите студенти;
 • записване на преминаващите в по-горен курс студенти;
 • подготовка на студентските книжки и личните карти и представяне на Декана за подпис;
 • подготвяне на изпитните протоколи съгласно изпитните графици на отделните групи и курсове;
 • издаване на уверения, удостоверения, академични справки, служебни бележки и други документи, свързани със студентския статус и ги предоставят за подпис на Декан/ Зам.Декан и/или Ректор;
 • ежемесечно подаване на информация на Учебен отдел на Университета за лицата, които подлежат на здравно осигуряване от висшето училище и справка за прекъснали, напуснали и новоприети студенти;
 • приемане на молби и жалби от студентите, изготвяне на справки и необходимата обработка и представяне на Декан / Зам.Декан на факултета, или Ректор за разглеждане и решаване;

изготвяне на дипломите на завършилите студенти и приложенията към тях.