Сектор "Български език"

Информация за сектор „Български език”

Сектор „Български език” е обособен през 2006 г., при създаването на ДЕСО. Секторът е представен от 8 щатни преподаватели и 5 преподаватели на хонорар.

     Учебната дейност на преподавателите включва преподаване на български език като чужд на чуждестранни студенти и студенти етнически българи от специалност „Медицина”. Провежда се също интензивно обучение на чуждестранни студенти в подготвителен курс. От 2022 г. се организира и провежда изпит по български език за чуждестранни лекари кандидат-специализанти, граждани на Европейския съюз и Швейцария.

     Преподавателите по български език участват с научни разработки в конференции и научни форуми по съвременен български език и проблемите на чуждоезиковото обучение. Публикациите им са включени в сборници и известни български списания.

Учебна дейност

В сектора по български език се обучават чуждестранни студенти (БЕО и АЕО) при следната организация:

  • Подготвително отделение – 660 часа, разпределени в 2 семестъра.
  • Български език за студенти етнически българи (БЕО) – 120 часа, разпределени в 2 семестъра.
  • Български език за чуждестранни студенти (АЕО) – 510 часа, разпределени в 6 семестъра