Сектор "Природни науки"

Учебна дейност

В сектора по природни науки се осъществява специализирано обучение на български и чуждестранни студенти (БЕО и АЕО) в Подготвителния курс към ДЕСО при следната организация:

  • Биология - 150 часа
  • Химия – 120 часа
  • Физика – 60 часа

Обучението е съобразено със съответните учебни дисциплини, изучавани във факултетите на МУ - Плевен.

Материално-техническа база

Сектор „Природни науки” е разположен в Ректорат-1 на МУ-Плевен. Обучението по биология, химия и физика се провежда в оборудвани за целта лаборатории на Факултет „Медицина”. Учебният процес е обезпечен с мултимедийна техника.