На осн. чл. 4, ал.1 от договора, същият е приключил на 04.01.2016 г.

На осн. чл. 4, ал.1 от договора, същият е приключил на 04.01.2016 г.