Лабораторна техника и апаратура

Лабораторна техника и апаратура

“Лабораторна техника и апаратура”

доц. д-р А. Русева

учебник за спстуденти от спец. «Медицински лаборант»

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-168-7