Учебна литература

ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

„ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА“
Автори: Д-р Гергана Василева Тодорова
Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н.
Студия
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-258-5

РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

„Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика“
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м.
Д-р Ваня Недкова-Миланова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-259-2

Традиционни и иновативни практики в медицинската козметик

„Традиционни и иновативни практики в медицинската козметик“
Автори: Данелина Вачева Хрета Аспарухова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-260-8

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА

„ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев, д-р Цветан Валентинов Соколов, д-р Манчо Вихрев Ковачев, д-р Христо Гигов
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-263-9

INTRODUCTION TO ORGANIC CHEMISTRY

„INTRODUCTION TO ORGANIC CHEMISTRY“
Автори: Проф. Ангелина Стоянова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-264-6

CHEMISTRY Questions & Answers Handbook

„CHEMISTRY Questions & Answers Handbook“
Автори: Проф. Ангелина Стоянова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-268-4

Инструментални МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ

„Инструментални МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ“
Автори: проф. Данка Обрешкова, дм, дфн
маг. фарм. Стефка Иванова, дф
Александър Пъшев
Мартин Шарков
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-270-7

ЕКГ наръчник за студенти по медицина

„ЕКГ наръчник за студенти по медицина“
Автори: Доц. д-р Надя Станчева, дм.
Д-р Константин Господинов, дм.
Проф. д-р Снежана Тишева, дмн.
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-271-4

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина

„ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина“
Автори: Ангелина Стоянова
Светла Асенова
Нина Иванова
Полина Градинарова
Ина Йотковска
Албена Танчева
Сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-272-1

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 8 клас ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА и фармация

„СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 8 клас ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА и фармация“
Автори: Милена Атанасова Атанасова, д.б.,
Александър Божидаров Блажев,
Петя Василева Драгомирова,
Калина Стефчева Илиева,
Катя Георгиева Ралчева,
Лидия Петрова Трифонова,д.б.
Даниела Петрова Клисарова, д.б.
сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-273-8

ECG Handbook  for medical students

„ECG Handbook  for medical students“
Автори: Nadya Stancheva, MD,PhD;
Snezhana Tisheva, MD, DSc
Konstantin Gospodinov, MD, PhD
Учебно пособие
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-274-5

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 9 клас ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА и фармация

„СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 9 клас ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА и фармация“
Автори: Милена Атанасова Атанасова, д.б.,
Петя Василева Драгомирова,
Александър Божидаров Блажев,
Калина Стефчева Илиева,
Катя Георгиева Ралчева,
Лидия Петрова Трифонова, д.б.,
Даниела Петрова Клисарова, д.б., 
сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-275-2

ФАРМАКОГНОЗИЯ – I ЧАСТ

„ФАРМАКОГНОЗИЯ – I ЧАСТ” Учебна тетрадка – протокол за студенти по фармация
Автори: проф. Стeфан Николов, д.ф.н.
доц. Мая Йотова, д.ф.
ас. Галина Дякова, маг. фарм.
ас. Дора Трифонова, д.бт.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-278-3

Икономика на здравеопазването

„Икономика на здравеопазването“
Автори: проф. Тони Веков, Петко Салчев Надя Велева, Славейко Джамбазов, Пенка Стефанова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-241-7

ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ, ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ

„ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ, ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ“
Автор: Данелина Вачева
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-242-4

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

„МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА“
РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ И РАБОТНА ТЕТРАДКА
Автор: Проф. Маргарита Александрова, д.б.н.
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-245-5

ВЪЗЛООБРАЗУВАНЕ В ХИРУРГИЯТА

„ВЪЗЛООБРАЗУВАНЕ В ХИРУРГИЯТА“
Автори: Д-р Мартин Караманлиев, Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н., Доц. д-р Добромир Димитров, д.м., Д-р Цветомир Иванов, д.м. Д-р Васил Нанев, Д-р Геновева Вълчева, Д-р Ивелина Петрова, Д-р Цанко Йоцов, Д-р Васил Нейков
Учебна книга
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-246-2

НЕВРОХИРУРГИЯ

„НЕВРОХИРУРГИЯ“
Автори: Доц. д-р Илия В. Вълков, д.м., д-р Младен Е. Овчаров
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-249-3

ЛЕЧЕБЕН, КОЗМЕТИЧЕН И АПАРАТЕН МАСАЖ

„ЛЕЧЕБЕН, КОЗМЕТИЧЕН И АПАРАТЕН МАСАЖ“
Автори: Данелина Вачева, Хрета Аспарухова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-253-0

ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ

„ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ“
Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика
Автори: Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м., Нина Кирилова Михайлова, Силвия Любанова Габърска
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-256-8

ОСНОВИ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА В МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ

Автори: Доц. д-р Нина Михайлова, д.м. и Доц. Данелина Вачева, д.м.

Учебно ръководство

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-233-2

УЧЕБНИК ПО ПАТОАНАТОМИЯ

Под редакцията на: Проф. д-р С. Поповска, дмн

Доц. д-р Е. Маринов, дм

Учебник за студенти от специалност „Фармация“

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-236-3

ПРИЧИНИТЕЛИ НА АНАЕРОБНИТЕ ИНФЕКЦИИ В ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – КРАТКА МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Под редакцията на: Проф. д-р Радко Радев, д.м.н

Книга

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-230-1

ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ

Под редакцията на: Акад. Д-р Дамян Дамянов, д.м.н.

                                   Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н

Книга - доклади

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-229-5

INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS

Част 2

Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.

Учебник на английски език

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-227-1

INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS

Част 1

Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.

Учебник на английски език

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-226-4

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

Авторски колектив,  под редакцията на: Доц. д-р Христина Хиткова, д.м.

Учебно ръководство

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-219-6

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

Автори: Проф. Д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.; доц. д-р Гена Грънчарова, д.м.

Учебник

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-216-5

NEUROSURGERY the most frequent pathologies

Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Илия Вълков, д.м.

Учебник на Английски език

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-213-4

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧЕБНО-КЛИНИЧНА ПРАКТИКА ПО ЕРГОТЕРАПИЯ

Автор доц. д-р Данелина Вачева, д.м.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-212-7

ANAESTHESIOLOGY

Автор: проф. д-р Радко Радев, д.м.н.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-210-3

ТЕСТОВЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Боряна Русева, д.м.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-205-9

Ръководство за лабораторни упражнения по фармацевтичен анализ

„РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ“
Под редакцията на: Проф. д-р Данка Обрешкова, дм, дфн
Маг. Фарм. Стефка Иванова, дф
Учебно ръководство за студенти от специалност „Фармация“ IV курс
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-237-0

Учебник по патоанатомия

„УЧЕБНИК ПО ПАТОАНАТОМИЯ“
Под редакцията на: Проф. д-р С. Поповска, дмн
Доц. д-р Е. Маринов, дм
Учебник за студенти от специалност „Фармация“
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-236-3

Основи на функционалната оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия

„ОСНОВИ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА В МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ“
Автори: Доц. д-р Нина Михайлова, д.м. и Доц. Данелина Вачева, д.м.
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-233-2

Причинители на анаеробните инфекции в интензивно отделение – кратка микробиологична характеристика и лечение

„ПРИЧИНИТЕЛИ НА АНАЕРОБНИТЕ ИНФЕКЦИИ В ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – КРАТКА МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ“
Под редакцията на: Проф. д-р Радко Радев, д.м.н
Книга
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-230-1

Остър хирургичен корем

„ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ“
Под редакцията на: Акад. Д-р Дамян Дамянов, д.м.н.
Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н
Книга - доклади
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-229-5

Хернии на коремната стена – конвенционална и миниинвазивна хирургия: приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти към българската хирургична практика

„ХЕРНИИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА – КОНВЕНЦИОНАЛНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ И АДАПТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ХИРУРГИЧНА ПРАКТИКА“
Под редакцията на: Доц. Д-р М. Раданов, д.м.
Книга
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-228-4

Infectious Diseases Text Book for Medical Students - Част 2

„INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS“
Част 2
Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.
Учебник на английски език
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-227-1

Infectious Diseases Text Book for Medical Students - Част 1

„INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS“
Част 1
Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.
Учебник на английски език
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-226-4

Medical Physics Laboratory Manual and Workbook

„MEDICAL PHYSICS LABORATORY MANUAL AND WORKBOOK“
Автор: Проф. Маргарита Александрова, д.м.н.
Учебно ръководство на английски език
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-223-3

Ръководство за практически упражнения по микробиология

„РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ“
Авторски колектив, под редакцията на: Доц. д-р Христина Хиткова, д.м.
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-219-6

Социална медицина

„СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА“
Автори: Проф. Д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.; доц. д-р Гена Грънчарова, д.м.
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-216-5

NEUROSURGERY the most frequent pathologies

„NEUROSURGERY the most frequent pathologies“
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Илия Вълков, д.м.
Учебник на Английски език
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-213-4

Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия

“Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия”
Автор доц. д-р Данелина Вачева, д.м.
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-212-7

Anaesthesiology

“ANAESTHESIOLOGY”
Автор: проф. д-р Радко Радев, д.м.н.
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-210-3

Тестове по физиология за студенти от професионално направление „Здравни грижи

“Тестове по физиология за студенти от професионално направление „Здравни грижи”
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Боряна Русева, д.м.
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-205-9

Обща медицина

“Обща медицина” - учебник
доц. д-р М. Горанов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-001-8

Тропически болести

“Тропически болести” - учебник за студенти по медицина под редакцията на проф. д-р Б. Илиев, д.м.н.
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

Медицинска етика - Първо издание

© д-р Силвия Александрова
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА
Първо издание
Формат 70/100/16
Издателски център на МУ-Плевен, 2007
ISBN 978-954-756-070-3

General Neurology

“General Nurology”
доц. д-р М. Попова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-006-9

Вътрешни болести - първа част

“ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” –ПЪРВА ЧАСТ – учебник за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р С. Тишева, дм
първо издание, 694 стр., Формат 170/240, твърда корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-119-9

Modules for practical exercises in pulmonology

“Modules for practical exercises in pulmonology”
под редакцията на доц. д-р Я. Иванов и д-р В. Андреев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-013-1

Химия за студенти по медицина

“Химия за студенти по медицина”
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-017-4

Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология

“Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология”
проф. д-р Б. Стефанов
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-018-2

Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт

"Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт"
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-019-0

Медицинска статистика

“Медицинска статистика” - учебно пособие
© Доц. д-р Гена Грънчарова, доц. Петкана Христова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2004, 2006
ISBN 954-756-021-2

Помагало по химия за кандидат-студенти

“Помагало по химия за кандидат-студенти”
доц. Е. Рачин
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-022-0

Биопсия на сентинелни лимфни възли

“Биопсия на сентинелни лимфни възли”
доц. д-р Т. Делийски, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-023-9

Кожни и венерически болести

“Кожни и венерически болести”
Проф. Н.Златков, д-р С. Вълкова
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-024-7

Паразитология

“Паразитология”
доц. д-р Г. Николов, доц. д-р М. Даскалова, ст.ас. д-р М. Атанасова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-026-3

ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение

 

“ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение”
под редакцията на доц. Регина-Комса Пенкова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-030-1

Избрани глави от гинекологичната практика - I том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- І том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-031-Х(т.1)

Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок

 

“Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок”
под общата редакция на доц. д-р П. Илиева
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-034-4

Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести

 

“Ръководство по епидемиология на
инфекциозните и паразитните болести”
под редакцията на доц. д-р Димитър Митов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-038-7

Учебник по УНГ болести

 

“Учебник по УНГ болести”
под редакцията на доц. д-р И. Стоянов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-039-5

Управление на здравните грижи

 

"Управление на здравните грижи"
© Доц. д-р Гена Грънчарова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2005
ISBN 954-756-042-5

Ръководство по Гериатрия

 

“Ръководство по Гериатрия”
д-р Фредерик Григоров
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-043-3

Химия за студенти по медицина – ІІ издание

 

“Химия за студенти по медицина” – ІІ издание
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-044-1

Рак на млечната жлеза

 “Рак на млечната жлеза”
КНИГА ЗА ПАЦИЕНТКИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ
под общата редакция на: доц. д-р Ташко Делийски, д. м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-035-2

Тестове за изпит по анатомия и хистология

“Тестове за изпит по анатомия и хистология” за студенти по медицина
под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-055-7
ISBN 13:- 978-954-756-055-0

Химически, ядрен и биологичен тероризъм

“Химически, ядрен и биологичен тероризъм”
(медицински аспекти)
под ред на проф. д-р П. Съловски, д.м.н.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-057-3
ISBN 13:- 978-954-756-057-4

Манганът в медицината и аналитичната химия

 

“Манганът в медицината и аналитичната химия”
Доц. д-р К. Мутафчиев
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-058-1
ISBN 13:- 978-954-756-058-1

Социална медицина - Второ преработено и допълнено издание

 

”Социална медицина”
© Доц. д-р Гена Грънчарова, доц. д-р Анжелика Велкова, д-р Силвия Александрова
Второ преработено и допълнено издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2007
ISBN-10: 954-756-059-Х
ISBN-13: 978-954-756-059-8

Храна и здраве, но и още нещо

 

“Храна и здраве, но и още нещо”
проф. д-р Н. Мумджиев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-061-1
ISBN 13:- 978-954-756-061-1

Easy bulgarian

 

“Easy bulgarian” – ръководство за студенти, изучаващи медицина на английски език
ст. пр. Янка Цветанова, ст.пр. Мариана Найдова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-063-8
ISBN 13:- 978-954-756-063-5

Вътрешни болести

 

“Вътрешни болести”- ръководство за медицинските колежи
под редакцията на доц. д-р В. Тодоров, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-008-5

Компютърни информационни технологии - Част първа

Компютърни информационни технологии
Част първа
Основи на компютрите и операционни системи
© Доц. д-р Георги Цанев
Българска, второ допълнено и преработено издание Формат 60/84/16
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
© Издателство АСТАРТА, 2008
ISBN-10: 954-8324-94-6
ISBN-13: 978-954-8324-94-6

Компютърни информационни технологии - Част втора

Компютърни информационни технологии
Част втора
Приложение на компютрите за офис автоматизация
© Доц. д-р Георги Цанев
Българска, трето допълнено издание
Формат 60/84/16
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
© Издателство АСТАРТА, 2009
ISBN 978-954-350-023-1

Медицинска етика - Първо издание

 

“Медицинска етика” - учебник за студенти по медицина
с автори: доц. д-р Г. Грънчарова, д-р С. Александрова, доц. д-р А. Велкова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом - второ преработено и допълнено издание

 

“Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом”
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р Гр. Горчев, д.м.н. проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-071-0

Избрани глави от гинекологичната практика - ІІ том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-072-7

Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика

 

“Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика”
автор доц. д-р П. Лисаев, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-074-1

Избрани глави от гинекологичната практика - ІІІ том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-075-8

Химия за студенти по медицина – ІІІ издание

“Introduction to inorganic chemistry”- for students of the English language preparatory course
Автори: доц. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-076-5

Сборник с тестови въпроси по биология

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ” - ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Авториски колектив под редакцията на: доц. Милена Атанасова
Първо издание, 192 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-097-0

ХОББ - да живеем пълноценно

“ХОББ – ДА ЖИВЕЕМ ПЪЛНОЦЕННО” –
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Явор Иванов, дм
първо издание, 28 стр., Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-110-6

Manual for Practical Exercises in Microbiology

“MANUAL FOR PRACTICAL EXERCISES IN MICROBIOLOGY” – учебно ръководство  за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р М. Средкова, дмн
първо издание, 155 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-113-7

Introduction to Inorganic Chemistry

“Introduction to Inorganic Chemistry”

Доц. Емил Рачин и Проф. Ангелина Стоянова

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-173-1

Аспекти на мамарната морфология и патология

“АСПЕКТИ НА МАМАРНАТА МОРФОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ” – основни правила и проблеми в клинико-морфологичната проктика
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р Т. Делийски , дмн, доц. др- С. Поповска, дм
първо издание, 95 стр., Формат А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-114-4

Патологична анатомия

“ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ” – учебникза студенти от специалностите медицинска сестра,
акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.
Авторски колектив: доц. др- С. Поповска, дм, д-р Т. Бетова, д-р П. Маринова
първо издание, 100 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-115-1

Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти

“ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ” – Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика
Авторски колектив: доц. д-р Н. Тоцев, дмнН. Михайлова, С. Габърска
първо издание, 79 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-117-5

Вътрешни болести – ІІ издание

“Вътрешни болести”- ръководство
за медицинските колежи – ІІ издание
доц. д-р В. Тодоров, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-065-4
ISBN 13:- 978-954-756-065-9

Учебник по очни болести

“УЧЕБНИК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ” – учебник за студенти в  специалностите медицински сестри и акушерки
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Ч. Балабанов, дм
първо издание, 82 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-120-5

Справочник за здравни грижи - технически фишове

“СПРАВОЧНИК ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ”- технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Авториски колектив под редакцията на: проф. д-.р Д. Стойков, дмн
Второ преработено и допълнено издание, 249 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-121-2

Биофизика - Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка

“БИОФИЗИКА. Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка”

Проф. М. Александрова и Мони Магрисо

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-149-6

Компендиум по бизнес етика

“КОМПЕНДИУМ ПО БИЗНЕС ЕТИКА”

Доц. д-р С. Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-151-9

Ethical decision-making in health care

“Ethical decision-making in health care”

Доц. д-р С. Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-154-0

Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека

“Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека”

доц. Мишел Израел, дм

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-162-5

Титанов диоксид в лабораторията и медицината

“Титанов диоксид в лабораторията и медицината”

доц. А. Стоянова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-165-6

Обща медицина. теоретични основи

“Обща медицина. теоретични основи”

Под редакцията на доц. Цв. Валентинова

Учебник за студенти по медицина и специализанти по Обща медицина

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-166-3

Лабораторна техника и апаратура

“Лабораторна техника и апаратура”

доц. д-р А. Русева

учебник за спстуденти от спец. «Медицински лаборант»

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-168-7

Medical Physics

“Medical Physics”

Проф. М. Александрова, дм

Учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-169-4

Практическо ръководство по химия

“ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ХИМИЯ”
Автори: доц. Ангелина Стоянова, доц. Мария Ангелова
първо издание, 297 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-104-5

Introduction to inorganic chemistry

 

“Introduction to inorganic chemistry”- for students of the English language preparatory course
Автори: доц. Емил Рачин, дхн
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-076-5

Биомедицинска физика

“Биомедицинска физика”

Проф. П. Бочев

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-174-8

Social medicine. basic course

“Social medicine. basic course”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-176-2

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 8 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 8 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-160-1

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 9 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 9 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-161-8

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 10 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 10 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-177-9

Примерни тестови въпроси по химия за кандидат-студенти

“Примерни  тестови въпроси по химия за кандидат-студенти”

Авторски колектив - сектор «Химия»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-178-6

Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става

“Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става”

Доц. Мая Кръстанова

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-179-3

Социална медицина – пето издание

“Социална медицина” – пето издание

Доц. д-р Гена Грънчарова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-180-9

Биоетика

“Биоетика”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-184-7

Наръчник по медицинска етика

“Наръчник по медицинска етика”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

Учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-185-4

Reading in Bioethics

“Reading in Bioethics”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-186-1

Хигиена на храненето - Второ преработено и допълнено издание

“Хигиена на храненето”, Второ преработено и допълнено издание

доц. д-р Р. Еникова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-188-4

Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми

“Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми”

доц. д-р К. Ковачева, дм

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-189-2

Кистозни болести на бъбреците

“Кистозни болести на бъбреците”

проф. д-р В. Тодоров

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-190-8

Biophysics Practice Book

“Biophysics Practice Book”

Проф. Маргарита Александрова

учубно пособие за англоезично обучение

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-191-5

Икономика на здравеопазването

“Икономика на здравеопазването”

доц. Надя Велева

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-194-6

Управление на времето

“Управление на времето”

доц. Макрета Драганова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-195-3

Недоносеност – факти и предизвикателства

“Недоносеност – факти и предизвикателства”

доц. д-р Марела Камбурова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-196-0

Теория на възпитаонието и дидактика

“Теория на възпитаонието и дидактика”

доц. Искра Петкова

учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-197-7

Промоция на здравето в училище

“Промоция на здравето в училище”

доц. д-р Стела Георгиева

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-198-4

Управление на здравните грижи

“Управление на здравните грижи”

Трето преработено и допълнено издание

доц. д-р Г. Грънчарова и доц. Макрета Драганова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-200-4

Оперативна, обща и специална хирургия

“ОПЕРАТИВНА, ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ХИРУРГИЯ”

Под редакцията на проф. Д-р Т. делийски

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-201-1

Основи на социалната работа

“ОСНОВИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА”
Автор проф. Начко Радев
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-204-2