Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести

Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести

 

“Ръководство по епидемиология на
инфекциозните и паразитните болести”
под редакцията на доц. д-р Димитър Митов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-038-7

Анотация:

Учебното пособие може да служи едновременно като учебник и практическо ръководство, тъй като теоретичните постановки са подкрепени с подходящи примери от медицинската практика и богато разнообразие от тестови въпросиза самоподготовка и проверка на придобитите знания.